Skip til primært indhold

Ekstra psykiatripenge betyder markant flere senge og hænder i den syddanske psykiatri

Alle partierne i det syddanske regionsråd har i dag indgået en aftale om, hvordan regionen vil bruge 129 ekstra psykiatri-millioner, som kommer fra finansloven. De ekstra penge betyder et tiltrængt og markant løft af psykiatrien i Region Syddanmark.

De 41 regionsrådsmedlemmer er enige om, at de ekstra psykiatripenge skal bruges til flere almindelige senge i psykiatrien, flere intensivsenge, styrket lokalpsykiatri og mere personale. De flere hænder gør det muligt at tilbyde en endnu bedre behandling til de patienter, der indlægges. Det skal blandt andet medvirke til at nedbringe brugen af tvang.

Psykiatri-forliget blev indgået i dag den 20. maj 2020, og forligsparterne er Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Markant flere psykiatrisenge

De ekstra penge gør det muligt at øge antallet af senge i den syddanske psykiatri fra 598 senge i dag til 645 senge i 2023. Antallet af retspsykiatriske senge øges fra 84 senge i dag til 99 senge i 2022. Samtidig udvides antallet af intensivsenge væsentligt og fordeles på alle afdelinger i regionen.

Pengene kommer fra finansloven for 2020, hvor der på landsplan blev afsat 600 mio. kr. årligt til at styrke psykiatrien. Regeringen og Danske Regioner aftalte den 15. maj nogle rammer for, hvordan pengene skal bruges.

Et varigt løft der kan mærkes

Regionsrådsformand Stephanie Lose(V) siger:
- Ekstra 129 millioner kroner om året er rigtigt mange penge, der betyder et varigt løft til vores psykiatri, som virkelig kan mærkes. Med flere hænder og flere senge kan vi tilbyde vores psykiatriske patienter en endnu bedre behandling end den gode behandling, vi tilbyder i dag.

Regionsrådet vedtog i december 2019 en ambitiøs psykiatriplan 2020-2024 for Region Syddanmark. De fokusområder, der er for finanslovsmidlerne, flugter i høj grad med anbefalingerne i psykiatriplanen.

Stephanie Lose siger:
- Selvom der er bindinger på de 129 millioner, medvirker de i høj grad til, at vi kan gennemføre anbefalingerne i psykiatriplanen og gør det endda muligt at øge ambitionerne i planen yderligere, når det kommer til antallet af senge, ambulant behandling, antallet af intensivsenge og flere medarbejdere.

Regionsrådet øgede budgettet til den syddanske psykiatri med 43 mio. kr. i forbindelse med aftalen om regionens budget for 2019 og 24 mio. kr. i forbindelse med aftalen om budgettet for 2020. De 129 mio. kr. kommer oveni.

Psykiatri-forliget bliver efter planen formelt vedtaget på regionsrådsmødet den 25. maj 2020.

Region Syddanmark bruger i dag cirka 1,85 mia. kr. på at drive den syddanske psykiatri, der omfatter 6 voksenpsykiatriske afdelinger, 2 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge og torturoverlevere, PsykInfo samt Telepsykiatrisk Center.

Fakta

Aftaleparterne er enige om følgende tiltag:

- Styrkelse af den retspsykiatriske kapacitet, som aftalt i psykiatriplanen

- Fælles psykiatrisk og somatisk døgnafsnit for patienter med spiseforstyrrelser, som aftalt i psykiatriplanen

- Etablering af nyt rehabiliteringsafsnit (19 senge) på Nyt OUH

- Etablering af yderligere 18 intensivsenge gennem opnormering af eksisterende senge - herudover opgradering af 12 eksisterende intensivsenge, således at de også følger Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger

- Styrkelse af den ambulante kapacitet - både på det voksenpsykiatriske område og på det børne- og ungdomspsykiatriske område

- Oprettelse af yderligere et ydernummer i psykiatri (speciallægepraksis)

- Ommærkning af ledig kapacitet på de særlige pladser efter dialog med de syddanske kommuner

- Afbødningspulje, der gør det muligt at tilføre flere ressourcer til belastede afdelinger, indtil udvidelsen af sengekapaciteten er tilendebragt

- Indsatser omkring arbejdsmiljø, ledelse og lægelig videreuddannelse.

Link til aftaletekst

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Villy Søvndal (SF), Region Syddanmark, mobil 41 73 38 88

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K), Region Syddanmark, mobil 61 61 27 23

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL), Region Syddanmark, mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R), Region Syddanmark, mobil 61 74 54 42

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00

 Regionsrådets medlemmer - se kontaktoplysninger her

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V