Skip til primært indhold

Regionen renoverer tidligere sengebygning på sygehuset i Esbjerg

Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg foreslår regionsrådet at sætte gang i renoveringen af tre etager i den tidligere sengebygning på sygehuset i Esbjerg. Én af etagerne i bygningen skal rumme kandidatuddannelsen i medicin, og den samlede pris for renoveringen af de tre etager bliver 134 mio. kr.

Alt nybyggeriet i forbindelse med udbygningen af sygehuset i Esbjerg til Region Syddanmarks sydvestjyske akutsygehus er overstået, og de 158 nye enestuer i den nye sengebygning er taget i brug. Sygehusets nye heliport er også færdig og taget i brug.

For at nå helt i mål med generalplanen for sygehuset, som regionsrådet vedtog for ti år siden, udestår kun renoveringen af de omkring 12.000 m2 i den tidligere sengebygning. Sengebygningen er på seks etager, og det er anden, tredje og fjerde sal, der skal renoveres.

Regionens anlægs- og innovationsudvalg diskuterede sagen på udvalgets møde i sidste uge, og det er et enigt udvalg, der indstiller til regionsrådet at gå i gang med opgaven.

Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, siger:

- Jeg glæder mig til, at vi kan få taget dette sidste skridt i forhold til at give patienter og medarbejdere optimale rammer på vores sydvestjyske akutsygehus i Esbjerg. Ombygningen er vigtig for sygehuset overordnede udvikling, fordi bygningen blandt andet skal rumme lægeuddannelse og forskningsaktiviteter, der er et vigtigt fundament i fremtidens hospital. Samtidig vil bygningerne blive indrettet til at være omdrejningspunkt for den udvikling, der handler om, at patienter kan blive behandlet ambulant blandt andet på daghospital i stedet for at blive indlagt.

Lægeuddannelsen rykker ind på sygehuset

Renoveringsprojektet gennemføres i perioden 2021-2024. Arbejdet begynder på fjerde sal, som skal indrettes til at rumme kandidatuddannelsen i medicin. Her dukker de første medicinstuderende op i september 2022 for at tage fat på den tre-årige kandidatuddannelse.

Etagen skal indrettes med blandt andet større klasserum, mindre grupperum og laboratoriefaciliteter.

Renoveringen fortsætter på tredje sal, som skal indrettes med ambulatorier og daghospital. Det er planen, at renoveringen af denne etage skal finde sted i 2022.

Arbejdet slutter med renoveringen af anden sal, som skal indrettes med ambulatorier og daghospital i den ene ende og et sengeafsnit med plads til 32 senge i den anden ende. Det er de medicinske senge, som er flyttet fra sygehuset i Grindsted, der får til huse her. Det er planen, at renoveringen af denne etage skal foregå i 2023 og 2024.

Stueetagen i den tidligere sengebygning rummer i dag sygehusets fælles akutmodtagelse.

Første sal rummer blandt andet ambulatorier og intensivafdelinger og femte sal huser sygehusets køkken og kantine.

Fleksibel indretning

Karsten Uno Petersen siger:

- Vi vil renovere de tre etager på en måde, så de fremover kan indrettes fleksibelt og anvendes til forskellige formål. Alt efter hvad der er behov for. Sygehuset har netop anvendt de tomme etager i sengebygningen til sengestuer for corona-patienter. Vi vil ombygge etagerne sådan, at de med kort varsel kan indrettes til nye behov.

Hvis der viser sig økonomisk mulighed for det vil projektet kunne gennemføres hurtigere.

Den samlede pris for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til akutsygehus er omkring 850 mio. kr.

Regionsrådet behandler forslaget om renoverings-projektet den 22. juni 2020.

Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.

APPFWU01V