Skip til primært indhold

Ærø beholder sin telemedicinske hospiceplads

Døende og alvorligt syge patienter på Ærø har det seneste halvandet år haft adgang til Danmarks første og hidtil eneste telemedicinske hospiceplads. I alt 10 patienter har benyttet pladsen, som har været oprettet som et forsøg. På baggrund af en evaluering ser det nu ud til, at hospicepladsen bliver permanent.

Indtil 2. november 2018, hvor Ærøs telemedicinske hospiceplads blev indviet, måtte døende og alvorligt syge ærøboere hele vejen til Svendborg, hvis de ville modtage specialiseret palliativ behandling på et hospice – cirka en times sejlads fra familie og venner.

Men siden Ærø har fået Danmarks første telemedicinske hospiceplads, har i alt 10 patienter valgt at benyttet pladsen, som er placeret på sygehuset i Ærøskøbing. Det er Odense Universitetshospital, Hospice Sydfyn, Ærø Kommune og Sygehusenheden Ærø, der samarbejder om hospicepladsen.

Ønske om at fortsætte tilbuddet

En evaluering først på året gennemført af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) viste, at processen med at få samarbejdet omkring den telemedicinske hospiceplads til at fungere har været både spændende og udfordrende.

Efter en række tilpasninger i samarbejdet mellem de involverede parter ønsker alle, at tilbuddet om en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø skal fortsætte.

Region Syddanmarks Udvalget for det nære sundhedsvæsen lægger derfor op til, at hospicepladsen, som hidtil har været et forsøg, nu gøres permanent. 22. juni træffer regionsrådet endelig beslutning om hospicepladsens fremtid.

Vigtigt at patient og pårørende er tæt på hinanden

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, glæder sig over, at hospicepladsen ser ud til at forblive på øen:

- Ærøboere har som mange andre øboere et særligt forhold til deres hjem, og derfor kan det virke helt uoverskueligt at tilbringe den sidste tid langt væk hjemmefra. Samtidig har man både som døende eller alvorligt syg og som pårørende brug for at kunne være tæt på hinanden. Derfor er jeg utrolig glad for, at både Hospice Sydfyn, Ærø Kommune og vores egne medarbejdere bakker op om et forsat samarbejde for at skabe de bedst mulige rammer for de terminale patienter på Ærø.

Der lægges op til, at omkostningerne ved hospicepladsen bliver en del af den almindelige drift – dog under den forudsætning, at antallet af patienter og længden af patienternes ophold ikke ændrer sig væsentligt.

Rådgivning via 75 tommer skærm

Hospicepladsen på Ærø er indrettet på sygehusets gamle fødestue. Stuen ligner på mange måder en almindelig hospiceplads, bortset fra at der er opstillet en 75 tommer skærm med direkte videokontakt til Hospice Sydfyn i Svendborg og Det Palliative Team på Odense Universitetshospital (OUH).

Det betyder, at patienten, de pårørende og det sundhedsfaglige personale på Ærø kan rådføre sig med det specialiserede palliative personale på Hospice Sydfyn og på OUH. Behandlingen bliver altså udført af personalet på Sygehusenheden Ærø, men det sker under vejledning fra blandt andet hospicepersonalet.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V