Skip til primært indhold

5E Byg skal bygge logistik- og sterilcentralen på Nyt OUH

Den fynske entreprenør 5E Byg A/S kommer til at stå for opførelsen af logistik- og sterilcentralen på det nye universitetshospital i Odense. Det besluttede et enigt regionsråd mandag.

Byggeriet af Danmarks største nybyggede sygehus i Odense er godt i gang. I forbindelse med regionsrådsmødet mandag faldt endnu en brik på plads, da rådet valgte 5E Byg A/S til at stå for opførelsen af omkring 10.000 m2 logistik- og sterilcentral til en samlet anlægssum på omkring 327 mio. kr.

Varemodtagelse og sterilisering

Medarbejderne i logistikcentralen skal stå for at modtage varer til det nye universitetshospital, som de så distribuerer videre rundt på sygehuset i et avanceret kassesystem. Medarbejderne på sterilcentralen skal rengøre sygehusets operationsinstrumenter og kommer til at forsyne alle afdelinger og ambulatorier på Nyt OUH med sterile instrumenter.

Tre danske entreprenører har budt på opgaven med at bygge logistik- og sterilcentralen, og 5E Byg A/S blev valgt til opgaven på baggrund af en samlet vurdering af tilbuddets pris, kvalitet og organisation og bemanding.

Formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Logistik- og sterilcentralen kommer til at udgøre helt centrale elementer i driften af vores nye universitetshospital. Vi får samlet en række funktioner, som på det nuværende OUH er placeret forskellige steder på sygehuset. Det vil give bedre arbejdsgange og et bedre arbejdsmiljø – alt sammen noget som i sidste ende kommer sygehusets patienter til gode.

Skal også bygge Nyt OUH-køkken

Karsten Uno Petersen siger videre:

- 5E Byg viser i deres tilbud stor forståelse for, hvordan vi ønsker opgaven løst og stiller med en stærk organisation til at løfte byggeopgaven. Jeg er sikker på at vi får en kvalitetsløsning, som kan bidrage væsentligt til det moderne og effektive universitetshospital, vi arbejder på.

5E Byg A/S skal også bygge det nye hovedkøkken på Nyt OUH og har tidligere blandt andet stået for byggeriet af den nye sengebygning på sygehuset i Aabenraa og Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart.

Bliver en del af serviceby

Den nye logistik- og sterilcentral er en del af den kommende Serviceby ved Nyt OUH, der kommer til at ligge udenfor Hospitalsringen. Mere præcist placeres Logistik- og sterilcentralen i forlængelse af den tunnel, der har direkte adgang til sygehuset inden for Hospitalsringen. I forlængelse af Logistik- og sterilcentralen vil det kommende hovedkøkken og centrallager blive placeret.

Der er nu en periode på 10 dage, hvor de øvrige entreprenører, som har budt på opgaven, kan klage over udfaldet af licitationen. Derefter forventer regionen at indgå kontrakt med 5E Byg A/S inden sommerferien.

Byggeriet af logistik- og sterilcentralen går i gang så snart kontrakten er underskrevet og forventes at være klar til at blive taget i brug ultimo 2022.

Illustration af serviceby

Illustration af serviceby

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V