Skip til primært indhold

Sygehuset i Grindsted skal fremtidssikres

Sydvestjysk Sygehus i Grindsted skal fremover i højere grad specialisere sig i operationer og behandlinger, der kan klares på én dag. Derfor anbefaler sygehusledelsen Region Syddanmarks politikere blandt andet at styrke det medicinske daghospital, mens det medicinske sengeafsnit flyttes fra Grindsted til Esbjerg.

Sydvestjysk Sygehus i Grindsted skal også i fremtiden spille en vigtig rolle i det syddanske sundhedsvæsen. Derfor anbefaler sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus regionsrådspolitikerne, at sygehuset fremover skal have nye opgaver, mens andre flyttes til akutsygehuset i Esbjerg.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) mener, det giver god mening at se på sygehusets rolle:

- Hvis vi ikke sørger for at udvikle vores sygehuse, så løber tiden fra dem. Så enkelt er det. Og så risikerer de pludselig ikke at kunne leve op til de stigende krav, der er til sundhedsvæsenet. Derfor kan det give god mening at justere kursen for sygehuset i Grindsted, så det også i fremtiden kan levere behandling og genoptræning af patienter.

Det medicinske dagshospital skal styrkes i Grindsted

Sygehuset skal fokusere på det, som det gør bedst, og her ligger styrkerne i de behandlingstilbud, der kan klares op én dag – de såkaldte ambulante tilbud.

Derfor foreslår sygehusledelsen, at det medicinske daghospital skal styrkes. En løsning som Region Syddanmark har gode erfaringer med fra Tønder, hvor man har et særdeles velfungerende medicinsk daghospital.

Derudover bør Arbejdsmedicinsk Klinik flytte fra Esbjerg til Grindsted.

Omvendt lyder anbefalingen, at det medicinske sengeafsnit flyttes til Esbjerg, da der stilles større og større krav til behandlingen af de sengeliggende medicinske patienter, og disse krav bedre vil kunne opfyldes på akutsygehuset.

Sundhedsudvalget skal behandle forslaget på et møde den 15. januar, og efterfølgende skal regionsrådet taget stilling til sygehusets kommende profil. Sygehusledelsen har orienteret medarbejderne om forslaget.

Grindsted Sygehus har før fået nye opgaver

Hvis regionsrådspolitikerne følger anbefalingerne, så er det ikke første gang, Region Syddanmark tilpasser sundhedstilbuddene på sygehuset i Grindsted.

For nogle år siden besluttede regionen at styrke neurorehabiliteringen på sygehuset, så sygehuset er specialiseret i behandling og genoptræning af hjerneskadede. Det betyder, at patienter fra den jyske del af regionen kommer til Grindsted for at få støtte til genoptræning efter eksempelvis blodpropper. Derudover flyttede regionens friklinik for snart to år siden ind, og nu kommer Arbejdsmedicinsk Klinik måske også.

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen noterer, at såfremt der er politisk opbakning, så vil Grindsted få en endnu vigtigere rolle end hidtil:

- Fælles for neurorehabiliteringen, Friklinikken og Arbejdsmedicinsk Klink er, at de behandler patienter fra andre områder i regionen, og dermed spiller sygehuset fortsat en vigtig rolle, ikke kun i nærområdet, men også i resten af regionen. Det er stærkt, at et relativt lille sygehus kan byde sig til på den måde.

Foruden neurorehabiliteringen og friklinikken, så har sygehuset i Grindsted i dag en lang række opgaver indenfor eksempelvis ortopædkirurgi og organkirurgi.

Derudover har sygehuset en række nære sundhedstilbud såsom skadeklinik, røntgenafdeling, blodprøvetagning, mammografiscreening, fysioterapi, jordemoderkonsultation og en vagtlægekonsultation.

Yderligere information

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark,

Administrerende sygehusdirektør Per Busk, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark, telefon 21 72 66 87
 

Kontaktperson

APPFWU01V