Skip til primært indhold

Hvem er din favorit til Frivillighedsprisen 2020?

Så er det nu, du kan være med til at bestemme, hvem der fortjener at få en pris for sit frivillige arbejde på sygehuse og sociale centre i Region Syddanmark. Regionen åbner nu for indstilling af kandidater til Frivillighedsprisen 2020 med en samlet præmiesum på 70.000 kr.

Hver eneste dag er der rigtig mange borgere, som giver en frivillig hånd på regionens sygehuse, sociale centre og andre steder i sundhedsvæsenet. Det kan være en hånd at holde i, hurtig førstehjælp, en snak ung til ung eller en hæklet mus til de yngste patienter.

Uanset indsatsen, gør regionens mange frivillige en stor og uvurderlig forskel for patienter, pårørende og borgere og er med til at supplere den professionelle indsats på allerbedste måde.

Indstil din favorit

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- I Region Syddanmark oplever vi, at frivillige bidrager med noget særligt. De tilfører ekstra værdi til glæde for borgerne, og de supplerer medarbejdernes professionelle pleje, behandling og omsorg. Vi er meget taknemmelige, og vi vil gerne hylde de frivillige og være med til at sætte ekstra fokus på den store indsats, de yder. Derfor uddeler vi med stor glæde Frivillighedsprisen – i år for femte gang.

Helt konkret indstiller man sin favorit eller favoritter ved at udfylde et indstillingsskema på Region Syddanmarks hjemmeside på rsyd.dk/frivillighedsprisen

Det skal ske inden 25. februar 2020.

Man kan indstille en enkeltperson eller en frivillig organisation, som gør eller har gjort en forskel for patienter, pårørende og borgere på et af regionens sygehuse, på et socialt center eller som førstehjælper. Man kan også indstille en afdeling, et center eller en medarbejder i regionen, som gør en særlig indsats for at styrke inddragelsen af frivillige.

Der er tre vindere

Der udvælges tre vindere til henholdsvis hovedprisen på 50.000 kroner og to priser på hver 10.000 kroner.

Sidste år gik hovedprisen til unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors i Odense. Flere gange om ugen arrangerer de forskellige caféer for indlagte børn og unge på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital, OUH.

De to andre priser gik til støtteforeningen Hjertet på Rette Sted fra Børne og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus og Patientstøtterne fra Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus.

Frivillighedsprisen gives for at påskønne den frivillige indsats for regionen og de syddanske borgere og for at anerkende de medarbejdere og afdelinger, der gør et stort stykke arbejde for at inddrage frivillige.

Præmiepengene går til den afdeling eller institution, som vinderne er knyttet til. Her bruges de til at videreudvikle samarbejdet med de frivillige eller til at skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats i afdelingen eller på institutionen.

Læs mere om frivillighed i Region Syddanmark

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V