Skip til primært indhold

Hjerteløbere i Syddanmark får forsikring, veste og kurser

Region Syddanmarks Præhospitaludvalg foreslår, at nogle af de gode erfaringer fra førstehjælpsordningen Danmark Redder Liv skal flyttes med over i den nye førstehjælpsordning, Trygfonden Hjerteløber. Præhospitaludvalget har fået input fra frivillige førstehjælpere til at finde de tiltag, som med fordel kunne rykkes med til den nye ordning. Region Syddanmark skifter til Trygfonden Hjerteløber i maj 2020.

Fra maj 2020 bliver frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark tilkaldt via Trygfondens Hjerteløberordning.
 
Nu foreslår Præhospitaludvalget, at nogle af de gode erfaringer fra den tidligere ordning, Danmark Redder Liv, skal med over i Hjerteløberordningen. Derfor bliver de kommende hjerteløbere blandt andet tilbudt arbejdsskadeforsikring og førstehjælpskurser, hvor der også bliver uddelt førstehjælperveste.
 
Formand for Præhospitaludvalget, Mads Skau (V), siger:
 
- Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunne tage nogle af de gode erfaringer med fra Danmark Redder Liv. Vi har indbudt de klyngeformænd, der var en del af Danmark Redder Liv, til møde, hvor vi har fået deres input. Det er de input, vi har lyttet til, og som vi nu handler på.
 
Arbejdsskadeforsikringen betyder, at de hjerteløbere, der bliver kaldt ud, er dækket af forsikring, hvis de skulle være uheldige at komme til skade under en hjerteløberaktion. 

Kan blive tilkaldt i hele landet

I oktober 2019 pegede et flertal i regionsrådet på, at Region Syddanmark skulle være en del af Trygfonden Hjerteløber.
 
Trygfonden stiller det tekniske system gratis til rådighed, og derfor har regionen nu mulighed for at bruge penge på nogle af de tiltag, der kan komme med over i den nye ordning.
 
Mads Skau siger: 
 
- Det var ikke en spareøvelse, da vi valgte at skifte til Hjerteløberordningen. De penge, vi før brugte på den tekniske løsning, bruger vi nu på blandt andet førstehjælpskurser og veste, der gør hjerteløberne mere synlige, når de løber ud. Og så er vi samtidig blevet en del af en national ordning, så man kan blive tilkaldt som hjælper i hele landet. Det er win-win, synes jeg. Vi har fået det bedste fra begge ordninger.
 
Efter behandlingen i præhospitaludvalget skal forslaget behandles i forretningsudvalget og slutteligt i regionrådet. 

Fakta: 

Trygfonden Hjerteløber og Danmark Redder Liv tjener samme formål. Begge ordninger giver regionens vagtcentral mulighed for at tilkalde frivillige til hjertestop. De frivillige kan enten give hjerte-lunge-redning eller hente en hjertestarter. Når det professionelle beredskab kommer frem, overtager de ledelsen af indsatsen.
 
De to ordninger adskiller sig fra hinanden på visse punkter. Danmark Redder Liv stiller krav om førstehjælpsbevis og børneattest. Hjerteløberordningen stiller ingen krav. Her skal du blot tilmelde dig. 96 procent af de tilmeldte hjerteløbere angiver dog, at de har taget uddannelse i hjerte-lungeredning. 
 
Over 6000 syddanskere er allerede tilmeldt Trygfonden Hjerteløber.
 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU02V