Skip til primært indhold

Kræftdiagnoser kan fremover stilles på computerskærmen

Region Syddanmarks patologiafdelinger går som de første i Danmark digitalt. Det betyder blandt andet bedre samarbejdsmuligheder på tværs af sygehusene og hurtigere svartider på vævs- og celleprøver for eksempelvis syddanske kræftpatienter.

Patologiafdelingerne på regionens sygehuse i Odense, Vejle, Esbjerg og Sønderborg er som de første i Danmark gået digitalt. Det var regionsrådet, som i 2018 besluttede at digitalisere afdelingernes diagnostiske arbejde med patienternes vævsanalyser. 
 
Beslutningen fra 2018 er en del af en fælles regional satsning på området. 

Nyt spændende skridt ind i den digitale verden

Digitaliseringen af det daglige arbejde på afdelingerne betyder, at de traditionelle mikroskoper, patologiafdelinger i ind- og udland har benyttet til at stille bl.a. cancerdiagnoser med de sidste 150 år, nu erstattes af en computerskærm. Det er nemlig blevet muligt at lave digitale billeder af celle- og vævsprøver, og det betyder, at speciallæger i patologisk anatomi nu kan bruge computerskærmen i stedet for mikroskopet, når de skal stille diagnoser.
 
Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Digitaliseringsudvalget i regionen, siger:
 
- Vi ved, at antallet af kræftpatienter vil stige de kommende år - både på grund af befolkningstilvæksten og fordi, vi bliver ældre end vores forældre og bedsteforældre blev. Dermed stiger behovet for analyser og diagnosticering også. Ved at digitalisere patologien på vores sygehuse kan vi tilbyde syddanskerne endnu bedre kvalitet i patientbehandlingen - på tværs af hele regionen. Patienterne vil hurtigere og mere effektivt få svar på væv- og celleprøvesvar i forbindelse med eller ved mistanke om en kræftsygdom. Vi styrker desuden det faglige samarbejde på tværs af vores sygehuse. Og så tager vi samtidig et stort og spændende skridt ind i den digitale verden med muligheder inden for kunstig intelligens.
 
Både skannere, servere og journalsystemer på de fire patologiske afdelinger er nu klar. Det samme er personalet, som har været i gang med en med omlægning af arbejdsgangene og træning, så digitaliseringen gradvist går i gang fra 30. november 2020.

Flere fordele ved computerskærmen

Den nye måde at arbejde på giver mange fordele for kommende patienter i regionen. Digitaliseringen vil blandt andet styrke samarbejdet mellem patologiafdelingerne ved at sikre hurtig udveksling af patientprøver, give hurtigere tilgang til patientens tidligere vævsundersøgelser i form af arkivmateriale og give regionen mulighed for at øge brugen af kunstig intelligens.
 
Ledende overlæge på afdelingen for klinisk Patologi på Odense Universitetshospital, professor Niels Marcussen, siger: 
 
- I praksis betyder det blandt andet, at hvor mikroskopiprøver i dag sendes med taxa eller bud mellem patologiafdelingerne i Region Syddanmark for samarbejde omkring diagnoser, vil speciallægerne fremadrettet kunne tilgå materialet direkte digitalt. Det sparer tid, som kan have stor betydning for patientbehandlingen. 
 
Han suppleres af specialeansvarlig overlæge, Klinisk Patologisk Anatomi på Sydvestjysk sygehus, Niels Korsgaard: 
 
 – Fremadrettet vil to eller tre personer kunne se samme billede på skærmen samtidig i stedet for en efter en gennem mikroskopet. Og man vil også kunne se samme billede, selvom man sidder forskellige steder i landet, og skrive forklarende tekst eller markere interessante ting på billedet på skærmen.

Kunstig intelligens i kikkerten

Digitaliseringen betyder også, at man fremover vil kunne bruge kunstig intelligens, hvor teknologien kan kodes til at hjælpe lægerne med at diagnosticere. Det kunne f.eks. være i form af automatisk billedanalyse, som er en del af det diagnostiske arbejde.
 
Ledende overlæge Marianne Waldstrøm fra Sygehus Lillebælt siger: 
 
- Vi ser et stort potentiale i brugen af kunstig intelligens. Det kan understøtte de korrekte diagnoser og åbner mulighed for at reducere det manuelle arbejde, så vores faglighed kan komme i spil til andre formål.

Bedre arbejdsmiljø

Erfaringer fra udlandet tyder desuden på, at ergonomien foran computerskærmen er bedre end ved brug af mikroskopet.  
 
Ledende bioanalytiker fra Sygehus Sønderjylland Kristina Malund Elmkær siger: 
 
- Man sidder bedre ved computerskærmen, og vores håb er derfor, at den nye teknologi også får en positiv betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Yderligere informationer:

Formand for Digitaliseringsudvalget Mette Bossen Linnet (V), Region Syddanmark
Styregruppeformand for arbejdet med digital omlægning, administrerende direktør på Sygehus Lillebælt Christian Sauvr, tlf. 24 20 37 40
Ledende overlæge på Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH, professor Niels Marcussen, tlf. 29 64 86 54
Specialeansvarlig overlæge, Klinisk Patologisk Anatomi på Sydvestjysk Sygehus, Niels Korsgaard, tlf. 2443 4999.
Ledende overlæge Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi i Vejle, Sygehus Lillebælt, tlf. 22 57 18 40
Ledende bioanalytiker Kristina Malund Elmkær, Sygehus Sønderjylland, tlf. 23 66 94 19

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Kontaktoplysninger:

APPFWU02V