Skip til primært indhold

Flere hænder i den ambulante psykiatri

Den ambulante psykiatri i Region Syddanmark skal styrkes og får nu 13 millioner kroner mere om året. Pengene skal bruges på at ansætte flere medarbejdere, så flere syddanskere kan komme i ambulant behandling.

Der skal ansættes 20 medarbejdere mere i den ambulante psykiatri i Region Syddanmark.
 
Det står klart efter regionsrådet har givet grønt lys til, at Psykiatrisygehuset får flere ansatte på alle matrikler. Det betyder, at ambulatorierne i børne- og ungepsykiatrien, de lokalpsykiatriske centre, Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere og den retspsykiatriske distriktspsykiatri, hver får en eller to medarbejdere mere. 
Psykiatrisk Afdeling i Odense, der er den største psykiatriske afdeling i regionen, vil dog få tre ekstra.
 
Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) fra Psykiatri- og socialudvalget glæder sig på patienternes vegne:
 
- Vi har en klar ambition om, at de mennesker, der kæmper med psykisk sygdom, skal have den bedst mulige hjælp og behandling så hurtigt som muligt, så de hurtigt kan komme sig igen. Så derfor har vi brug for flere medarbejdere, der er tæt på patienterne og kan give dem en god og sammenhængende behandling. Det vil også være med til at forebygge genindlæggelser og reducere antallet af tvangsindlæggelser.

Ambulant behandling er central

Langt de fleste syddanskere, der er i behandling i psykiatrien, bliver ikke indlagt. Den type behandling kaldes ambulant, og i Region Syddanmark er den ambulante psykiatri indgang og omdrejningspunkt for det samlede psykiatriske behandlingsindsats.
 
Målet er, at så meget behandling som mulig skal foregå ambulant, med mindre patienten har det så skidt, at der er brug for indlæggelse.
 
Derfor har regionens Psykiatriplan 2020-2024 også fokus på at understøtte den ambulante psykiatri generelt – ved blandt andet at forbedre behandlingsforløbene og øge tilgængeligheden, så det bliver nemmere at komme i ambulant behandling.
 
Regionsrådets beslutning medfører, at Psykiatrisygehuset med afsæt i Psykiatriplanen og Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket kapacitet, vil tilføre psykiatrien 6,5 millioner kroner mere i år og 13 millioner kroner mere om året fremover.
 

Fakta 

Psykiatrien i Region Syddanmark har op mod 350.000 ambulante kontakter om året, og antallet er stigende. De ambulante kontakter fordeler sig på ca. 39.000 borgere.
 

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V