Skip til primært indhold

Stor tilfredshed blandt syddanske patienter

Midt i en tid, hvor der har været tryk på kedlerne på de syddanske sygehuse, lander en glædelig besked til medarbejderne. En ny patienttilfredshedsundersøgelse viser, at over 85 procent af patienterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres besøg på sygehuset – og tallet er stigende.

Patienterne på de syddanske sygehuse er godt tilfredse.
 
Det viser en ny regional tilfredsundersøgelse, der er foretaget i efteråret 2019. Undersøgelsen er lavet ved at spørge både forskellige somatiske patientgrupper og fødende om deres tilfredshed. Over 85 procent af de adspurgte er enten tilfredse eller meget tilfredse med besøget. For alle patientgrupper er tilfredsheden øget i forhold til seneste tilfredsundersøgelse.
 
Tallene er et vigtigt rygklap i en tid, hvor sundhedsvæsenet står i en svær situation, mener sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S):
 
- Det vidner jo om, at langt størstedelen af patienterne er rigtig godt tilfredse med den hjælp, de får, og den måde, de får den på. Lige nu står personalet på sygehusene midt i en kæmpe opgave og midt i en meget usædvanlig hverdag. Der skal de have alle de skulderklap, de kan få, og jeg ser netop de her tal som et skulderklap.
 
Noget af det, både de somatiske patienter og de fødende er særligt godt tilfredse med, er personalets venlighed og imødekommenhed. 

Vigtige scanningsbilleder

Blandt de fødende er den generelle tilfredshed også høj. Noget af det, som de fødende i særlig grad har været tilfredse med, er de forklaringer, de får i forbindelse med deres scanninger.
 
Poul-Erik Svendsen siger:
 
- Der er jo mange ubekendte omkring en fødsel. Særligt i den her tid kan der være ekstra mange bekymringer. Derfor synes jeg også, at det er positivt, at de fødende i så høj grad har været tilfredse med deres scanninger. Det er tryghedsskabende. 
Fakta: 
52.586 somatiske patienter er blevet spurgt i tilfredshedsundersøgelsen. Lidt over 50 procent har svaret.
 
2.663 fødende er blevet spurgt. Her har 43 procent svaret.
 
Normalvis gennemføres der én årlig, landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. LUP, hedder den. Dertil gennemfører Region Syddanmark en månedlig undersøgelse, der hedder LUP Light. Den er af mindre omfang end LUP. 
 
Den seneste gennemførelse af LUP har imidlertid ikke kunnet lade sig gøre pga. tekniske opdateringer, og derfor har Region Syddanmark gennemført deres egen undersøgelse af samme omfang som LUP. Den hedder LUP Light+, og det er den, som resultaterne her stammer fra.
 
Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd. 

Yderligere oplysninger:

APPFWU01V