Skip til primært indhold

Ekstra etager på eksisterende p-hus i Esbjerg

I dag har det syddanske regionsråd besluttet at skaffe flere p-pladser til sygehuset i Esbjerg ved at udvide det eksisterende p-hus i Nørrebrogade.

Sygehuset i Esbjerg står færdigt som Region Syddanmarks sydvestjyske akutsygehus. De 158 nye enestuer i den nye sengebygning er taget i brug. Testflyvninger med helikoptere til sygehusets nye helipad går snart i gang, og om et par år kan sygehuset byde velkommen til de første lægestuderende, der skal færdigøre deres uddannelse i Esbjerg.

Sygehusets store udbygning kræver flere parkeringspladser. Det gør det syddanske regionsråd nu noget ved. Et bredt flertal i rådet har i dag besluttet at arbejde videre med at etablere op til 600 nye parkeringspladser ved sygehuset ved at bygge tre etager oven på det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade.

De fem medlemmer i Dansk Folkeparti valgte at stemme i mod. Det samme gjorde Enhedslistens to medlemmer.

Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg havde lagt to løsningsforslag frem – en udvidelse af det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade og et nybygget parkeringshus på hjørnet af Frodesgade og Østergade. Regionsrådet valgte altså i dag den første løsning.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

”Jeg er glad for at et bredt flertal i regionsrådet bakker op om at en udvidelse af det eksisterende parkeringshus er den bedste løsning. Der er plusser og minusser ved begge løsninger, men samlet set giver en udbygning af de nuværende p-hus bedst mening. Ved at vælge den løsning, sikrer vi blandt andet, at sygehuset har de bedste udbygningsmuligheder på arealerne lige omkring sygehuset.”

P-huset har i dag 600 pladser

P-huset i Nørrebrogade har i dag 600 pladser og vil med de 600 ekstra pladser i alt komme op på 1200 p-pladser.

Det vurderes, at udvidelsen af p-huset kommer til at koste omkring 75-85 mio. kr. og at udvidelsen kan være færdig senest i 1. kvartal 2023.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, er også glad for, at der er bred enighed om en udvidelse af det eksisterende p-hus:

”Nu glæder vi os til at komme videre med at forbedre parkeringsforholdene væsentligt ved sygehuset i Esbjerg og ser frem til et godt samarbejde med Esbjerg Kommune om den kommende lokalplanproces. Vi kan nok desværre ikke undgå at påvirke naboer og trafikforhold i området omkring p-huset både i byggefasen og efterfølgende. Vi vil bestræbe os på at begrænse generne mest muligt.”

Ny lokalplan skal på plads

Med beslutningen om placering kan arbejdet med lokalplan og projektering gå i gang. Den endelige beslutning i regionsrådet om størrelse og konkret udformning tages, når lokalplanen foreligger. Det forventes at ske inden udgangen af 2020.

I dag er der omkring 1000 parkeringspladser ved sygehuset i Esbjerg.

Visualisering af udvidelse af eksisterende p-hus.

Visualisering af udvidelse af eksisterende p-hus

Kontaktoplysning på de øvrige regionsrådsmedlemmer

 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V