Skip til primært indhold

Region byder flere frivillige velkommen

Region Syddanmark vil styrke og udvikle samarbejdet med frivillige. En ny politik, som udstikker rammerne for, hvordan regionen arbejder med frivillighed, og penge til at ansætte frivilligkoordinatorer skal være med til at sætte skub i udviklingen.

Der er allerede mange frivillige syddanskere på regionens sygehuse og sociale institutioner. De lytter til patienterne, afholder caféer for indlagte børn og unge, spiser med patienterne juleaften og meget mere.

Uden for regionens matrikler samarbejder regionen blandt andet med frivillige førstehjælpere, som rykker ud ved hjertestop, og EN AF OS-ambassadører, som nedbryder tabuer om psykisk sygdom ved at fortælle om deres egne erfaringer.

Det syddanske regionsråd vil styrke og udvikle samarbejdet med frivillige og har derfor godkendt en ny politik for frivillighed og medborgerskab på regionsrådsmødet 28. oktober.

Samarbejdet med de frivillige bakkes yderligere op med 3 mio. kr. årligt til at ansætte 5 frivilligkoordinatorer, som skal være med til at udvikle samarbejdet med frivillige på regionens 5 sygehusenheder. Derudover ansætter socialområdet en sjette koordinator til at varetage en lignende funktion. 

Frivillige hænder gør en forskel

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at samarbejdet med frivillige nu har fået nye rammer:

- De frivillige bidrager med noget særligt, som både vi og de borgere, som nyder godt af indsatsen, er meget taknemmelige for. De frivillige hænder gør en klar forskel og kan blandt andet bidrage til større lighed i sundhed ved at være en støtte for borgere, som er i en sårbar situation. Derfor er vi meget opsatte på at styrke og udvikle samarbejdet.

Stephanie Lose fortsætter:

- Det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at den frivillige indsats aldrig kan eller skal erstatte medarbejdernes professionelle pleje, behandling og omsorg, men at den tilfører ekstra værdi til glæde for både borgerne, medarbejderne og de frivillige selv.

Frivillige skal kunne bevæge sig på tværs af sygehuse og kommuner

Region Syddanmarks nye politik rummer 5 overordnede principper, som beskriver regionens intentioner på frivilligområdet, og som dermed udstikker retningen for regionens samarbejde med frivillige.

Det skal blandt andet være attraktivt at yde en frivillig indsats i Region Syddanmark – både hvis man er medlem af en organisation og frivillig på mere fast basis, og hvis man bare har lyst til at hjælpe en enkelt dag.

Et af principperne lægger op til, at frivillige skal have mulighed for at være en gennemgående støtte for borgerne – både når de er indlagt på sygehuset, og når de er hjemme igen eller til tjek hos lægen. De skal med andre ord have mulighed for at bygge bro mellem sektorerne.

Stephanie Lose siger:

- Med vores nye politik rækker vi hånden ud til de syddanske kommuner, hvoraf mange allerede har et stort netværk af frivillige tilknyttet. Hvis vi kan finde fælles fodslag på området, er jeg sikker på, at mange frivillige indsatser vil vokse frem på tværs af sygehuse og kommuner til glæde for både borgerne og de frivillige.

Nye frivilligkoordinatorer spiller en central rolle

De 6 nye frivilligkoordinatorer kommer til at spille en stor rolle i arbejdet med at udvikle det tværsektorielle samarbejde på frivillighedsområdet.

Tanken med de nye koordinatorer er nemlig, at de ud over at sørge for et godt samarbejde med de frivillige, foreninger og organisationer, som allerede er tilknyttet regionen, og at tage imod nye frivillige, også skal samarbejde med kommunerne om at udvikle frivillighedsområdet. Målet er, at de frivillige ikke behøver at stoppe i sygehusdøren, når en patient udskrives, men fortsat kan støtte patienten derhjemme, hvor hjemmeplejen for eksempel tager over. 

Koordinatorerne bliver ansat i begyndelsen af 2020.

Fakta

Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab rummer overordnede 5 principper:

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed

Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab kan findes på regionens hjemmeside , hvor frivillige, organisationer og foreninger også kan finde kontaktoplysninger og information om, hvordan man kan blive frivillig.

Yderligere information

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 3059 2793

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V