Skip til primært indhold

Blåvand-ildsjæle får akuthjælperordning

En gruppe livreddende Blåvandborgere er en del af førstehjælperordningen Danmark Redder Liv, hvor de rykker ud til blandt andet hjertestop. Gruppen vil gerne hjælpe til ved alvorlig sygdom og akutte ulykker, og derfor indstiller Præhospitaludvalget nu til regionsrådet, at der bliver oprettet en akuthjælperordning i Blåvand.

Uanset om de ligger i sengen, forbereder aftensmaden i køkkenet, kører med plæneklipperen eller er ved at ordne køkkenhave: Hvis appen bipper, så tager de afsted.

En gruppe frivillige førstehjælpere i Blåvand rykker ud, når de bliver tilkaldt via appen til førstehjælperordningen Danmark Redder Liv. Som førstehjælper i Danmark Redder Liv bliver man kaldt ud, hvis personer i ens nærområde får hjertestop.

Gruppe vil rykke ud til flere typer ulykker

Men gruppen i Blåvand ønsker at hjælpe til i endnu flere situationer. De ønsker, at der bliver etableret en akuthjælperordning, så de kan blive kaldt ud til en bredere palet af opgaver i deres lokalområde.

Præhospitaludvalget i Region Syddanmark har nu indstillet til regionsrådet, at ordningen i Blåvand bliver en realitet. For den frivillige akuthjælperordning er en god løsning for en by som Blåvand, siger formand for Præhospitaludvalget, Mads Skau (V):

- Jeg bliver simpelthen så glad, når der er mennesker, der ønsker at tage et medansvar i deres lokalområde. Når vi har en gruppe mennesker, der er så dedikerede førstehjælpere, som dem i Blåvand, så giver det også god mening, at vi hjælper dem til at varetage de frivillige opgaver, som både vi og de mener, at de kan håndtere.

Akuthjælperordningen bliver et supplement til det professionelle beredskab. Et beredskab, der i øvrigt udbygges i Varde Kommune i 2019 på både ambulance- og akutbilsområdet.

Akuthjælperordningen i Blåvand kommer til at koste cirka 40.000 kroner årligt. Pengene går blandt andet til udstyr og uddannelse. Forventningen er, at man kan samle et korps af akuthjælpere på cirka 15 personer.

Der er forskel på førstehjælpere og akuthjælpere

Hidtil har gruppen i Blåvand fungeret som førstehjælpere. Førstehjælperne bliver kaldt ud til hjertestop, mens akuthjælperne bliver kaldt ud til flere typer opgaver, som eksempelvis trafikuheld og sygdom.

Derudover er akuthjælperne organiseret i foreninger, der dækker et bestemt område, mens førstehjælperne er spredt ud over hele regionen og kan blive kaldt ud i det område, hvor de befinder sig.

Hvad enten det er førstehjælpere eller akuthjælpere, der kommer ud til medborgere i nød, så er formålet at give hurtig hjælp, indtil lægebiler, akutbiler, akutlægehelikopter eller ambulance dukker op.

Førstehjælperne og akuthjælperne kan nå frem på ganske få minutter, og dermed er de frivillige et vigtigt supplement til regionens akutte beredskab.

Fakta

Førstehjælpere i Region Syddanmark

Man kan melde sig som førstehjælper i Region Syddanmark på hjemmesiden www.redderliv.dk. Det er en betingelse, at man har taget et førstehjælpskursus inden for de sidste to år. Dansk Folkehjælp udbyder kurser i forbindelse med tilmeldingen.

Førstehjælpere bliver kaldt ud til:

  • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, hvorvidt der er vejrtrækning, m der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning
  • Allergisk chok (anafylaksi)
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik m.m.)

 

Akuthjælperordninger i Region Syddanmark

De frivillige akuthjælpere er placeret i områder, hvor det tager forholdsvis lang tid for regionens præhospitale enheder at komme frem. Region Syddanmark har allerede en lang række aftaler i stand med de såkaldte akuthjælperordninger, de steder i regionen hvor det tager længst tid for en ambulance at nå frem.

Man kan ikke blive akuthjælper alene. Det er et krav, at man er med i en ordning, der udpeger en kontaktperson til regionen, og som dækker et geografisk område, hvor regionen ønsker, at der er en frivillig akuthjælperordning.

Akuthjælpere bliver udkaldt til hændelser, der er så alvorlige, at ambulancerne kører med lys og sirene. Det kan være både alvorlig sygdom og akutte ulykker.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU01V