Skip til primært indhold

Bedre ambulancedækning og ekstra penge til psykiatri

Alle partierne i det syddanske regionsråd har i dag indgået aftaler om at styrke den præhospitale indsats og prioritere ekstra penge til psykiatrien.

Som en del af forliget om Region Syddanmarks budget for 2019 aftalte parterne at styrke den præhospitale indsats i regionen på baggrund af en præhospital analyse. Analysen blev færdig før årsskiftet, og alle partierne i regionsrådet har nu lavet en aftale om, hvordan den præhospitale indsats skal styrkes. Samtidig har partierne aftalt, hvordan man vil bruge lidt over 20 mio. kr. ekstra i regionens psykiatri.

Aftalen på det præhospitale område indebærer blandt andet, at Region Syddanmark placerer en ny akutbil i Tinglev, etablerer en ambulancestation i Kruså/Padborg, får flere ambulancetimer i Holsted og Odense, etablerer en ny station med en akutbil i Agerbæk, dækker Ølgod med en ambulance året rundt og placerer en akutbil i sommerferieperioden i Nørre Nebel.

Aftalen om ekstra midler til psykiatrien indebærer blandt andet, at Region Syddanmark vil undersøge muligheden for en særlig indsats overfor hjemløse med samtidig misbrug og psykisk sygdom, afsætte midler til at styrke rekrutteringen til psykiatrien samt gennemføre en analyse, der skal give svar på, hvorfor flere og flere unge mistrives.

Bag aftalerne står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen. Det vil sige, at alle regionsrådets 41 medlemmer står bag aftalerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Ambulancer og psykiatri er nogle af regionens helt centrale opgaveområder. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fundet ekstra penge til at styrke disse vigtige områder. Jeg vil gerne takke forhandlerne for et konstruktivt samarbejde og forhandlingsklima, som har gjort det muligt at opnå enighed om to aftaler med alle partier bag.

Professionel hjælp inden for 15 minutter

Udover de nævnte beredskabsændringer indebærer aftalen på det præhospitale område, at der gøres op med forskellige servicemål i de fire delområder i regionen. I stedet fastsættes et fælles mål om at minimum 95 % af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 min. i hvert af de fire delområder på Fyn, i Sønderjylland, i Sydvestjylland og i Trekantsområdet og i regionen som helhed.

Samtidig slår aftalen fast, at regionen vil have fokus på andet end responstider i arbejdet med at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på det præhospitale område. Regionen vil også undersøge nogle af de konkrete tiltag, som andre regioner har udviklet, for at vurdere, om de med fordel kan bruges her i regionen.

Region Syddanmark afsætter 9. mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at styrke den præhospitale indsats og de øvrige nye initiativer på området. Pengene kommer fra et permanent råderum, som Ambulance Syd har skaffet indenfor sit budget.

12 nye psykiatriinitiativer

Udover de nævnte områder indeholder aftalen om ekstra penge til psykiatrien en lang række andre initiativer – blandt andet en styrkelse af psykiatriforskningen i forbindelse med den nye lægeuddannelse i Esbjerg. I alt er der aftalt 12 nye initiativer på psykiatriområdet til i alt omkring 22 mio. kr. Pengene er til rådighed, fordi der har vist sig at være et overlap mellem nye initiativer i regionens budgetforlig og den senere indgåede finanslovsaftale.

Formel vedtagelse i marts

Efter planen bliver de to aftaler formelt tiltrådt i Region Syddanmarks forretningsudvalg og regionsråd i marts måned 2019.

Link til aftale om styrkelse af den præhospitale indsats

Link til aftale om midler til psykiatrien i 2019

Yderligere oplysninger

APPFWU02V