Skip til primært indhold

Konstruktivt møde mellem Region Syddanmark og TDC

Den seneste uges telefonproblemer i Region Syddanmark blev den 30. august drøftet med TDC på et møde i regionshuset i Vejle. Årsagerne til problemerne skyldes arbejdet med at modernisere telefonnettet. TDC skal nu blandt andet fremlægge en omfattende plan, der sikrer en stabil drift af den samfundskritiske kommunikation.

Region Syddanmark har i dag afholdt et møde med TDC om de tilbagevendende udfald på telefonnettet, der har plaget regionen. Der har været fem nedbrud på telefonnettet siden maj, hvoraf de tre har været i den forgangne uge.

Udfaldene har påvirket kommunikationen mellem borgerne og sygehusene samt 1-1-2.

Derudover har udfaldene også påvirket den interne telefonkommunikation på sygehusene.

Årsagen til de mange udfald skyldes ifølge TDC, at virksomheden er i gang med at modernisere og forbedre telefonnettet.

Region Syddanmark kan ikke leve med mange flere udfald

Koncerndirektør Kurt Espersen har på mødet pointeret situationens alvor overfor televirksomheden:

- Vi har på mødet i dag understreget overfor TDC, at vi ikke kan leve med den slags udfald, og de har lyttet og forstår vores og borgernes frustrationer. Vi er alle gået til mødet med en konstruktiv tilgang, hvor vi har diskuteret årsagerne til og udfordringerne med de mange nedbrud.

Michael Moyell Juul, der er koncerndirektør i TDC beklager udfaldene på telefonnettet:

- Vi er meget, meget kede af de nedbrud, der især har ramt Region Syddanmark. Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle ressourcer ind i arbejdet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen.

Flere initiativer ovenpå mødet

Region Syddanmark har nu bedt TDC om at levere en detaljeret årsagsanalyse for fejlene samt en plan for, hvordan de kan undgås fremover.

Derudover leverer TDC også en plan for deres videre arbejde med moderniseringen af telefonnettet, og indtil da er TDC enige med regionen om, at alle sejl sættes til for at sikre et stabilt telefonnetværk.

Region Syddanmark og TDC vil også gennemgå samt forstærke de nuværende alternative kommunikationsveje til den interne kommunikation, så sygehusene kan kommunikere internt og opretholde patientsikkerheden, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

Endelig vil TDC og regionen intensivere kommunikationen mellem de to parter i forbindelse med ændringer og eventuelle driftsforstyrrelser.

Regionen har tillid til, at TDC kan løse problemerne

Kurt Espersen tror efter mødet i dag på, at TDC kan løse problemerne, så borgerne og medarbejderne på sygehusene ikke oplever den slags udfald igen.

- TDC er Danmarks største televirksomhed og dermed på papiret den stærkeste leverandør. Derfor forventer vi også, at de kan løse de problemer, som de nu oplever.

Yderligere information:

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark.
Koncerndirektør Michael Moyell Juul, TDC, (TDC’s Pressetelefon 70 20 35 10)

Kontaktoplysning

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V