Skip til primært indhold

Regionens budget for 2019 er vedtaget

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag aften Region Syddanmarks budget for 2019. Økonomiaftalen med regeringen samt Region Syddanmarks stabile økonomi betyder, at det er muligt at styrke sundhedsområdet, herunder især psykiatrien.

Regionsrådet vedtog mandag aften budgettet for 2019. I aftalen er der blandt andet afsat penge til flere mobile skadestuer i psykiatrien, akut psykiatrisk udrykningstjeneste, udbredelse af personlig medicin med skræddersyet behandling til kræftpatienter samt bedre introduktion og kompetenceudvikling til medarbejderne på sygehusenes Fælles Akutmodtagelser, medicinske afdelinger og i psykiatrien.

Ovenstående er blot nogle af de konkrete tiltag, der er indeholdt i regionens 2019-budget. Et budget, der er bredt flertal for i det syddanske regionsråd. Bag budgettet står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag budgettet. Enhedslistens to mandater står udenfor budgetaftalen.

Se budgetaftale 2019 for Region Syddanmark (pdf)

Stabil økonomi giver plads til en bred vifte af tiltag

I budgettet er der blandt andet afsat 43 mio. kr. ekstra til psykiatrien i 2019 og 30 mio. kr. ekstra til behandlingen af fysiske sygdomme. Til opgaverne i forbindelse med den regionale udvikling er forligspartierne enige om at prioritere 9,5 mio. kr. ekstra til den kollektive trafik, der blandt andet skal bruges til bedre betjening af uddannelsesinstitutionerne. Også forureningen i Grindsted er der fokus på i regionens budget for 2019. Region Syddanmark er lige nu i gang med en såkaldt registerundersøgelse, der skal afdække, om der er en øget forekomst af visse sygdomme i og omkring Grindsted. Hvis undersøgelsen viser, at der er behov for en dyberegående og mere målrettet sundhedsundersøgelse, er forligspartierne enige om at afsætte penge til den.

Tilpasninger i regionshuset og på sygehusene

Selvom Region Syddanmark ikke skal ud i en sparerunde i forbindelse med 2019-budgettet, kommer der næste år til at ske tilpasninger i administrationen i regionshuset og på sygehusene. Således er det aftalt med regeringen, at Region Syddanmark skal finde besparelser på det sundhedsadministrative område for knap 12,5 mio. kr. Der vil også være tilpasningsopgaver på de enkelte sygehuse.

Sygehusene er dog ikke længere underlagt et produktivitetskrav på 2 procent. I stedet skal sygehusene leve op til et såkaldt populationsansvar. Det indebærer kort fortalt, at sygehusene har frihed til bedst muligt at tilrettelægge undersøgelser og behandling af deres patienter uden hensyn til bestemte aktivitetskrav, så længe de opfylder patientrettigheder og servicemål.

Fortsat udvikling af sundhedsvæsenet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for den brede aftale:

- Jeg glæder mig over, at Region Syddanmark stabile, økonomiske situation og en fornuftig økonomiaftale med regeringen giver os mulighed for at prioritere en række nye initiativer, herunder et løft af psykiatrien. Samtidig sætter vi en klar politisk retning for udviklingen af vores sundhedsvæsen. Med budgetaftalen sættes et foreløbigt punktum. Men samtidig markerer aftalen, at det nu er arbejdet med at omsætte de mange initiativer til konkrete forbedringer for patienter og medarbejdere, der venter. Det glæder jeg mig til at tage hul på sammen med resten af regionsrådet og vores mange dygtige medarbejdere.

Fokus på bærdygtighed og klima

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) er også glad for aftalen og fremhæver især implementeringen af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

- Vi skal også igang med at udarbejde en klimastrategi, så vi som region påtager os vores del af ansvaret for klimatilpasninger i vore vedtagelser. Derudover understreger vi vigtigheden af at sikre en kontinuerlig efter- og videreuddannelse for alle medarbejdere i Region Syddanmark.

Psykiatrien prioriteres

Gruppeformand Villy Søvndal (SF) er særligt glad for fire tiltag i aftalen:

- I SF er vi glade for, at psykiatrien får et længe tiltrængt løft, og at vi kan forbedre forholdene på akutafdelingerne samt hos de ældre medicinske patienter. Endelig er der flere penge til den kollektive trafik og til at følge op på forureningen i Grindsted.

Flere muligheder i forbindelse med kosten på sygehuset

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF) er tilfreds med budgettet og den brede vifte af tiltag:

- Vi er glade for den brede aftale, men understreger især at man som patient får flere muligheder i forbindelse med kosten. Blandt andet bliver det muligt at fravælge halalslagtet kød på sygehusene. Vi er også glad for, at ventetiden på høreapparater nedbringes, og at der i regionen ansættes flere personer på særlige vilkår.

Mindre bureaukrati og lettere arbejdsgange

Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K) fremhæver især arbejdet med at lette de administrative arbejdsgange:

- Den konservative gruppe fremhæver, at der nu udarbejdes en konkret model for ledelse og medarbejdere til at komme med forslag til mindre bureaukrati og lettere arbejdsgange. Der skal udvises tillid frem for en kontrolkultur. Det vil give mere tid med patienterne og styrke arbejdsglæden. 

Budgettet er ikke fri for besparelser

Enhedslisten har som eneste parti valgt ikke at tilslutte sig budgetaftalen. Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL) forklarer:

- Budgetaftalen er desværre ikke god nok. Der igangsættes gode initiativer i aftalen, men de grundlæggende problemer omkring travlhed på vores sygehuse og institutioner gøres der ikke noget ved. Derfor kan vi ikke tilslutte os.

Flere ansatte på særlige vilkår

Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R) er særligt glad for, at der i budgetaftalen er afsat 2 mio. kr. årligt til at øge antallet af beskæftigede på særlige vilkår i Region Syddanmark:

- Som offentlig arbejdsgiver har vi en særlig forpligtelse, og de afsatte midler er et lille skridt i den rigtige retning. Vi er også meget positive over det øgede fokus på en mulighed for oprensning af forureningen i Grindsted, som er et nationalt problem. Det skylder vi borgerne i Grindsted. Slutteligt er det glædeligt, at der bliver igangsat konkrete initiativer omkring “samme dag under samme tag”.

Færre transporter for patienten

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger) er glad for, at færre transporter for patienterne også indgår i aftalen:

- Det er i højere grad hospitalslæger, der skal ringe til patienter for at give svar på f.eks. blodprøver. Flere undersøgelser skal udføres på samme dag, og flere speciallæger skal fordeles bredt i regionen.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) mobil 21 63 11 93

Gruppeformand Villy Søvndal (SF), Region Syddanmark, mobil 41 73 38 88

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K), Region Syddanmark, mobil 61 61 27 23

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL), Region Syddanmark, mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R), Region Syddanmark, mobil 61 74 54 42

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00

 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V