Skip til primært indhold

Retningslinjer om klimaterapi bliver ændret

Al klimaterapi til psoriasispatienter skal visiteres via Hudafdelingen på OUH. Det er en af de ændringer, som Sundhedsudvalget foreslår, efter at have behandlet retningslinjerne for klimaterapi på deres møde tirsdag. Ændringerne vil give bedre muligheder for ensartet behandling af alle patienter, mener Sundhedsudvalgsformanden.

I sommeren 2018 blev Region Syddanmark opmærksom på to tendenser omkring klimaterapi for psoriasispatienter.

Den ene tendens gik på, at klimaterapi blev anvendt i højere og højere grad, mens den anden gik på, at nogle praktiserende speciallæger oftere visiterede patienter til klimaterapi end andre.

På baggrund af de to tendenser arbejder regionen på at justere retningslinjerne for klimaterapi. Et udkast til justerede retningslinjer ligger klar og blev diskuteret på tirsdagens Sundhedsudvalgsmøde.

I arbejdet med retningslinjerne har man både kigget på sundhedsstyrelsens anbefalinger og på, hvordan de øvrige regioner arbejder med området. I de justerede retningslinjer indgår det blandt andet, at visitationen til klimaterapi fremover skal ske via Hudafdelingen på Odense Universitetshospital.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Der skal være lighed i sundhed, og derfor dur det ikke, at man nogle steder er mere tilbøjelige til at sende patienter på klimaterapi, end man er andre steder. Ændringen af retningslinjerne vil betyde, at alle psoriasispatienter bliver vurderet på samme vilkår og bliver behandlet ens og lige. Det er mest fair for alle.

Skal evalueres efter to år

De justerede retningslinjer bliver nu sendt til Psoriasisforeningen og Specialerådet for hudsygdomme, der får mulighed for at komme med bemærkninger. Herefter skal retningslinjerne behandles af Sundhedsudvalget igen, før de til sidst skal behandles af regionsrådet.

Der er lagt op til, at Hudafdelingen på Odense Universitetshospital skal visitere til klimaterapi i en periode på to år. Herefter skal modellen evalueres.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Når vi evaluerer på det, så får vi mulighed for at se, om modellen fungerer efter hensigten. Vi ønsker, at alle psoriasispatienter bliver vurderet på lige vilkår og får lige muligheder. Det mener vi, at ændringen understøtter.

Klimaterapien foregår i Israel eller på Læsø.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU01V