Skip til primært indhold

Grindsted-forureningerne får politisk følgegruppe

Regionsrådet pegede mandag på regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Miljøudvalgets formand Jørn Lehmann Petersen (S) som regionens repræsentanter i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne.

Region Syddanmark og Billund Kommune er blevet enige om at nedsætte en fælles politisk styregruppe for Grindsted-forureningerne.

På mandagens regionsrådsmøde blev der sat ansigter på de to regionale medlemmer af den fire mand store følgegruppe. Regionsrådet udpegede regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og miljøudvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S), mens Billund Kommune udpeger sine to medlemmer i forbindelse med tirsdagens økonomiudvalgsmøde. I dagsordenspunktet indstiller kommunen borgmester Ib Kristensen (V) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Nyhus (DF) til valg.

Formålet med den politiske følgegruppe er at koordinere de regionale og kommunale opgaver, så der bliver tale om en sammenhængende indsats. Det giver god mening, da regionen har ansvaret for jordforureningerne, mens fx forureningen i Engsøen hører under andre myndigheder.

Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne skal også arbejde for fremme oprensning af de omfattende forureninger i byen, som vil koste et større trecifret millionbeløb. 

Lose bliver formand

Også den igangværende registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted vil den politiske følgegruppe følge tæt, ligesom den er klar til at indgå i samarbejde med staten, borgerne og andre samarbejdspartnere i forhold til information, kommunikation og tryghed.

De fire politikere har allerede tilbage i foråret holdt to fælles uformelle møder om den komplekse sag og har desuden holdt møder med såvel tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen og nuværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen for at sikre en helhedsorienteret indsats. Jakob Ellemann-Jensen har efterfølgende givet tilsagn om, at Miljøstyrelsen vil træde ind i den tekniske følgegruppe, som skal undersøge, hvordan man i givet fald kan gribe en oprensning i større skala an i en by med små 10.000 indbyggere.

Region Syddanmark og Billund Kommune har aftalt, at Stephanie Lose bliver formand for følgegruppen, og at regionen tillige får ansvaret for sekretariatsfunktionen.

Kontaktoplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V