Skip til primært indhold

Flere patientforløb understøttes af en app - Mit forløb i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Digitaliseringsudvalg besøgte mandag 22. oktober Sydvestjysk Sygehus, hvor de blandt andet blev præsenteret for ”Mit forløb i Region Syddanmark”.

Nye digitale platforme giver bedre muligheder for at inddrage patienter i deres forløb på sygehuset. Det var temaet, da Region Syddanmarks Digitaliseringsudvalg mandag besøgte Sydvestjysk Sygehus, hvor de bruger app’en ”Mit forløb i Region Syddanmark”. 

Digitaliseringsudvalgt blev blandt andet præsenteret for et projekt med patienter med epilepsi. Her medfører brugen af spørgeskemaer via app’en, de såkaldte patientrapporterede oplysninger (PRO), at sundhedspersonalet nemt kan skabe sig et overblik over de indsamlede oplysninger om patienternes helbred og symptomer. Dermed kan behandlingen målrettes endnu bedre til den enkelte patient.

Formand for Digitaliseringsudvalget, Mette Bossen Linnet (V), ser mange perspektiver i ”Mit forløb i Region Syddanmark” og hele PRO-tankegangen:

 - Vi ved, at det har positiv effekt, når patienter inddrages i deres egen behandling, og det giver de nye digitale platforme flere muligheder for. Samtidig kan de patientrapporterede oplysninger give øget kvalitet og fleksibilitet i behandlingen, fordi patienten kan ses ved behov og ikke ved faste intervaller. En digital løsning som ”Mit forløb i Region Syddanmark” kan være med til at frigøre ressourcer til andre patienter, og derfor synes jeg, vi har en forpligtelse til at bruge digitale løsninger som denne. Jeg ser gerne, at brugen af patientrapporterede oplysninger og ”Mit forløb i Region Syddanmark” udbredes til flere forløb i regionen.

Sparer patienten for unødvendige kontroller

Når man inddrager patientens perspektiver via ”Mit forløb i Region Syddanmark” og PRO kan der skabes mere fleksible patientforløb. Konkret kan PRO spare patienter for en tur til sygehuset til en unødvendig kontrol. I projektet på Sydvestjysk Sygehus for patienterne med epilepsi får patienterne tilsendt et spørgeskema forud for en ambulant kontrol. Deres besvarelser læses igennem og vurderes af en sygeplejerske i ambulatoriet.

Ved en grøn besvarelse får patienten besked om, at besvarelsen ser fin ud, og at patienten vil modtage et nyt spørgeskema om for eksempel seks måneder. Hvis besvarelsen er gul, tager sygeplejersken stilling til, om patienten skal kontaktes telefonisk eller om det er nødvendigt at indkalde patienten til ambulant besøg. En rød besvarelse medfører som regel en indkaldelse til et besøg.

Digitaliseringsudvalget holder møder på sygehusene

Digitaliseringsudvalget holder ti møder årligt. Halvdelen af møderne afvikles på regionens sygehusenheder for at få et konkret indblik i de løsninger – og nye udfordringer – som digitalisering baner vej for. Møderne er temabaserede, og temaet for mandagens besøg var ”Digital kommunikation med borgerne”. Udvalget beskæftiger sig med både it-systemer og -anskaffelser såvel som informationssikkerhed og telemedicinske løsninger. Dermed følger Digitaliseringsudvalget både løsninger, som er borgerrettede, og løsninger, som understøtter driften i regionen.

Fakta 

”Mit Forløb i Region Syddanmark” anvendes som fælles it-platform for udbredelsen af PRO og tilgås via app eller hjemmesiden www.mit.rsyd.dk

Find flere informationer om ”Mit Forløb i Region Syddanmark” og PRO på Region Syddanmarks hjemmeside PRO i Region Syddanmark

”Mit forløb i Region Syddanmark”, som bruges flere steder i regionen – også i nogle af de syddanske kommuner, er udviklet på Odense Universitetshospital.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

APPFWU01V