Skip til primært indhold

Regionsrådet ønsker hurtigere hjælp til borgere med stress, angst og depression

Regionsrådet ønsker, at borgere, der bliver ramt af stress, angst eller depression skal kunne få hjælp hos en privatpraktiserende psykiater indenfor 14 dage. Nu går arbejdet med at finde ud af, hvordan det kan føres ud i livet, i gang.

Som en del af budgetforliget for 2019 har regionsrådet besluttet, at regionen skal skabe mulighed for en ordning, hvor praktiserende læger kan henvise borgere med stress, let til moderat angst og depression til udredning og behandlingsvejledning hos en privatpraktiserende psykiater inden for 14 dage.

I store dele af regionen er der lang ventetid hos de privatpraktiserende psykiatere, men med en såkaldt §66-aftale vil regionen bane vej for, at en privatpraktiserende psykiater kan tage op mod 3 patienter med stress, angst eller depression mere ind om ugen.  Disse patienter vil alle blive henvist fra egen læge.

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) fra psykiatri- og socialudvalget siger:

- Der er meget på spil, når man får stress, angst eller depression - og det sidste, man som patient har brug for, er lang ventetid. Derfor ønsker vi speede processen op, så den enkelte hurtigt kan få en behandlingsplan og forhåbentligt bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Gode erfaringer fra pilotprojekt i Odense Kommune

Region Syddanmark har siden august 2014 kørt et pilotprojekt i Odense Kommune, hvor der var 5 privatpraktiserende psykiatere tilknyttet.

Gennem det seneste år har ca. 600 borgere været tilknyttet pilotprojektet i Odense, og det er på baggrund af erfaringerne derfra, at regionsrådet ønsker at undersøge muligheden for at udbrede ordningen i hele regionen.

I august 2016 blev der lavet en lille evaluering af pilotprojektet, som viser, at både patienter, praktiserende læger og psykiatere oplever ordningen som relevant og nyttig.

Som led i den kommende aftale er det aftalt, at VIVE (Det nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd) skal  undersøge effekterne af hurtig psykiatrisk udredning og se på mulighederne for og indholdet af en regional ordning.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Fakta:

En § 66-aftale er et særskilt afsnit i overenskomsten, som giver regionen mulighed for at disponere over en praktiserende speciallæges arbejdstid (i dette tilfælde praktiserende psykiatere) i indtil 20 % af arbejdstiden.

Kontaktperson:

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V