Skip til primært indhold

Sygeplejersker i akutmodtagelsen skal have tid til oplæring

Stærke introduktionsforløb og efteruddannelse til i alt 10 millioner kroner skal hjælpe sygeplejerskerne på regionens fælles akutmodtagelser og medicinske afdelinger. Erfaringerne viser, at for mange sygeplejersker forlader afdelingerne efter kort tid, og det kræver handling.

Regionsrådspolitikerne har valgt at afsætte 10 millioner kroner til introduktionsforløb og efteruddannelse af sygeplejersker i regionens fælles akutmodtagelser og på de medicinske afdelinger.

De mange penge er konkretiseringen af ét af punkterne i det budgetforlig, som regionens politikere blev enige om i efteråret.

Bedre introduktionsforløb er særligt i fokus

8 millioner, og dermed langt de fleste af pengene, skal gå til bedre introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejesker.

Regionsrådspolitikerne håber, at de bedre introduktionsforløb vil være med til at gøre de fælles akutmodtagelser mere attraktive for jobsøgende sygeplejersker. Investeringen kan også være med til at holde på sygeplejerskerne og i øvrigt forbedre arbejdsmiljøet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, det er nødvendigt med en oprustning på introduktionen af sygeplejerskerne:

- Vi har kunnet konstatere, at for mange af vores dygtige sygeplejersker søger videre efter kort tid i vores fælles akutmodtagelser og på de medicinske afdelinger. Det er ikke holdbart – hverken for medarbejderne eller for patienterne. Vi har fået nogle klare signaler om, at der mangler tid til at få skabt den gode introduktion, og det er det, vi forsøger at skabe nu.

Regionsrådet har derfor sat penge af, så de nyansatte sygeplejersker får to måneders introduktion sammen med en erfaren kollega. De mange millioner betyder også, at den nyansatte medarbejder i denne periode supplerer den normale normering i stedet for bare at indgå i vagtplanerne med det samme.

Flere akutsygeplejersker skal løfte kvaliteten

Foruden de 8 millioner til introduktionsforløb, bliver der sat 2 millioner af til at få flere sygeplejersker igennem uddannelsen som akutsygeplejerske.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) håber, at initiativerne vil styrke patientkvaliteten og hjælpe med at holde på de højt kvalificerede sygeplejersker:

- Min forhåbning er, at vi med investeringen i uddannelse af sygeplejerskerne får givet medarbejderne nogle ekstra faglige værktøjer til at håndtere en travl og udfordrende hverdag. For der er ingen tvivl om, at det er en spændende, men også krævende arbejdsplads.

Yderligere 3 millioner kroner til en bredere efteruddannelse

Foruden de 10 millioner til oplæring og efteruddannelse af sygeplejerskerne, så har regionsrådet også afsat 3 millioner til forskellige typer af efteruddannelse af personalet.

Efteruddannelsen kan bestå af…:
• Kompetenceløft for andre faggrupper for at aflaste læger og sygeplejersker.
• Uddannelse i teamtræning og tværgående samarbejde.
• Uddannelse om modtagelse af den psykiatriske patient med somatiske sygdomme.
• Fællesregional ledelsestræning målrettet FAM og de medicinske afdelinger.

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V