Skip til primært indhold

Forbedringer i syddansk rengøring

Hvert halvår bliver der foretaget kontroller af rengøringen på de syddanske sygehuse. Den seneste gennemgang af rengøringen viser forbedringer på næsten alle sygehuse.

Region Syddanmark har i en lang årrække haft et stort fokus på rengørings- og hygiejneområdet. Siden 2013 har regionen fået lavet eksterne kontroller af rengøringen.

De seneste kontroller fra efteråret 2018 viser, at næsten alle sygehuse i regionen har forbedret sig i forhold til forrige måling.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi ser et højt niveau i rengøringen. Arbejdet med forbedringer er en løbende proces, hvor vi hele tiden skal være skarpe og have fokus på de områder, hvor vi ikke når vores ønskede niveau. Kontrollerne her er et værktøj, der sikrer, at vi netop kan have det fokus, det kræver.

Efterårets rengøringskontroller viser, at særligt den generelle rengøring er af meget høj kvalitet.

Eksternt firma

Kontrollerne bliver foretaget af et eksternt firma, Dansk Servicerådgivning, der undersøger kvaliteten af rengøringen på sygehusene.

Det eksterne firma kontrollerer sygehusenes lokaler i henhold til to fagligt anerkendte standarder kaldet DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

DS/INSTA 800 kontrollerer rengøringen på den generelle rengøringskvalitet.

DS 2451-10 kontrollerer rengøringen på udvalgte områder, hvor det er sandsynligt, at smitte kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Stor ros til rengøringspersonale

Langt hovedparten af rengøringen på sygehusene foretages af rengøringspersonale, mens en mindre del foretages af sundhedspersonale. Resultaterne viser, at de områder, som rengøringspersonalet har ansvaret for at rengøre, har en høj kvalitet.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Jeg er fuld af respekt for rengøringspersonalets indsats. Generelt set løser de deres opgave rigtig godt, og det vidner kontrollerne også om.

Når kontrollerne på rengøringen af udvalgte områder ikke er på samme niveau som den generelle rengøring, så mener udvalgsformanden, at det primært skyldes udfordringer omkring snitflader i arbejdet.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Det er min oplevelse og min forventning, at man arbejder målrettet på at løse de problemer, der er i forhold til snitfladerne. Det skal være helt klart, hvilke faggrupper der har ansvaret for de forskellige områder.

Fokus på snitflader

Både Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrien i Region Syddanmark godkendes på begge de rengøringsstandarder, der kontrolleres på.

På OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus bliver de også godkendt på den ene standard, mens man ikke er helt i mål på DS 2451-10.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Det faglige niveau på OUH er enormt højt, og derfor skal rengøringen naturligvis være på samme høje niveau. Jeg forventer, at niveauet bliver løftet, og at man får styr på snitfladerne og arbejdsfordelingen imellem faggrupperne. Vi vil fra sundhedsudvalget følge udviklingen, for det er vigtigt, at rengøringen er på niveau med den behandling, man yder.

OUH består delvist efterårets rengøringskontrol

Ved efterårets kontrol bestod OUH den ene af de to undersøgte standarder. De lokaler, der ikke bestod, blev efter kontrollen rengjort efter alle forskrifter. Fremadrettet vil der blive fulgt op med flere tiltag, som skal løfte rengøringskvaliteten.

Direktør på OUH, Torben Hedegaard Jensen, siger:

- Kontrollen viser, at vi skal gøre det bedre og have løftet rengøringskvaliteten. Det er enormt ærgerligt, for vores patienter skal selvfølgelig kunne forvente rene rammer, hver gang de bliver indlagt eller kommer til undersøgelse hos os. Derfor intensiverer vi nu vores fokus på rengøringen. Bl.a søsætter vi en intern gennemgang af 2000 lokaler på årlig basis. Vi ved, at det kan give gode resultater, da det sikrer kontinuerlig læring og opfølgning. Samtidig flytter vi også nogle opgaver fra sundhedspersonalet til rengøringspersonalet. Jeg forventer, at det samlet set vil have en god effekt og løfte rengøringskvaliteten.

Fakta:

Region Syddanmark gennemfører to gange årligt rengøringskontroller på samtlige syddanske sygehuse.

Kontrollerne bliver foretaget af det eksterne firma Dansk Servicerådgivning.
Resultaterne fra efteråret 2018 viser følgende:

Psykiatrien i Region Syddanmark

Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 199. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,5.

Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 196. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,0.

Sydvestjysk Sygehus

Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,0.

Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 190. Det svarer til en godkendelsesprocent på 95,0.

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 315 lokaler består 308. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,0

Ikke godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 315 lokaler består 279. Det svarer til en godkendelsesprocent på 88,6.

Sygehus Lillebælt

Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 197. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,50.

Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 186. Det svarer til en godkendelsesprocent på 93,0.

Sygehus Sønderjylland

Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 195. Det svarer til en godkendelsesprocent på 97,5.

Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 192. Det svarer til en godkendelsesprocent på 96,0.

Yderligere information:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 

Afdelingschef Mads Haugaard, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark, telefon 29 20 19 84

Direktør Torben Hedegaard Jensen, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, telefon 21 25 01 95

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Kontaktperson

APPFWU02V