Skip til primært indhold

Retningslinjer for efteruddannelse af medarbejdere i Region Syddanmark er nu på plads

De syddanske sygehuse forpligtiger sig fremover til at finansiere medarbejdernes efteruddannelse. Hidtil har det i nogle tilfælde været medicinalindustrien, som har betalt for den type aktiviteter. Med et sæt nye retningslinjer har Region Syddanmarks koncernledelsesforum fastlagt den nye praksis. De nye retningslinjer ændrer ikke ved, at Region Syddanmark fortsat gerne vil samarbejde med medicinalindustrien.

Regionens koncernledelsesforum, der består af regionens direktion og de fem syddanske sygehuses direktioner, traf en principbeslutning om den nye praksis på et møde i juni måned og har nu på et møde den 14. november 2017 vedtaget et sæt nye retningslinjer. 

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:
- Det er vigtigt for os i ledelsen, at alle regionens ansatte får den nødvendige og tilstrækkelige efteruddannelse. Men der må ikke herske tvivl om for eksempel lægers uvildighed. Derfor har vi besluttet fremover at lade regionen selv stå for finansieringen af lægers og andre ansattes efteruddannelse.

Gælder for alle ansatte i Region Syddanmark

De nye retningslinjer præciserer, at ansatte i Region Syddanmark ikke må deltage i kurser og konferencer, som finansieres af private virksomheder, hvis der på nogen måde kan sås tvivl om de ansattes habilitet som følge af deltagelsen. Det nye regelsæt gælder for alle ansatte i Region Syddanmark.
Der er dog en række aktiviteter og arrangementer, som ikke er omfattet af de nye retningslinjer.

Regionens medarbejdere kan for eksempel fortsat deltage i årsmøder, hvor lægemiddelindustrien også deltager. Regionsmedarbejdere kan også fortsat deltage i aktiviteter i forbindelse med kliniske forsøg med nye lægemidler og deltage i forsknings- og udviklingssamarbejder med industrien. I tvivlstilfælde er det op til det enkelte sygehus´ledelse at træffe en afgørelse.

Fortsat samarbejde med industrien

Retningslinjerne har inden godkendelsen været drøftet i regionens hovedudvalg, og der har været dialog med blandt andet Yngre Læger og med Foreningen af Speciallæger.

Herudover har der været afholdt møder med Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og med medicoindustrien.

- Vi vil fortsat gerne samarbejde med industrien i forhold til for eksempel forskning og medicinafprøvning – både på afdelings- og sygehusniveau og gennem de faglige selskaber. Det samarbejde kommer de nye retningslinjer ikke til at ændre på. På møderne med medicoindustrien fik vi endvidere det indtryk, at der kan udvikle sig nye måder at samarbejde på, som er forenelige med vores retningslinjer. Det er vi selvfølgelig meget åbne overfor, og vi vil meget gerne fortsætte dialogen med henblik på at finde nogle konkrete konstruktioner, slutter Jane Kraglund.

Find de nye retningslinjer for efteruddannelse for ansatte i Region Syddanmark (pdf)

Opdatering: Retningslinjen er revideret i 2018: Læs nyhed om den reviderede retningslinje her

 

APPFWU02V