Skip til primært indhold

Syddanske patienter er generelt tilfredse med sygehusforløbet

Langt de fleste syddanske patienter giver sygehusene gode karakterer og er tilfredse med det samlede forløb.

I dag offentliggøres Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor både fødende, psykiatriske og somatiske patienter er blevet spurgt til deres oplevelser og tilfredshed med forløbet på sygehusene i efteråret 2016.

Mere inddragelse i psykiatrien

Igen i år viser resultaterne, at langt de fleste patienter har en positiv oplevelse af deres samlede forløb i den syddanske psykiatri.

Tilfredsheden ligger generelt set på eller over niveau med landsresultaterne for voksne patienter. For børn/unge og deres forældre ligger resultaterne på niveau eller en smule under landsgennemsnittet, og der er overvejende fremgang i tilfredsheden.

I den syddanske psykiatri har omkring 3.100 indlagte eller ambulante patienter samt pårørende til børn og unge deltaget i undersøgelsen. De har eksempelvis svaret på, hvor tilfredse de er med samarbejdet med personalet, inddragelsen og den information, de får om deres sygdom, medicin og livsstil.

Formanden for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Vi har længe haft stort fokus på at give patienterne mere indflydelse på egen behandling, så det er godt, at patienterne også mærker det i hverdagen. Særligt de indlagte patienter svarer, at de oplever mere inddragelse, og det tilskriver jeg i høj grad psykiatrisygehusets patient- og pårørendepolitik, hvor inddragelse og samarbejde står helt centralt.

Nybagte mødre er tilfredse og trygge

Nybagte mødre melder om, at det er en god oplevelse at føde på de syddanske fødesteder. Resultaterne for fødende i Region Syddanmark ligger samlet set på niveau med eller over landsgennemsnittet.

For eksempel svarer næsten 93 procent af de nybagte mødre i Region Syddanmark, at de er positive eller meget positive over forløbet, og 95 procent angiver, at de er trygge ved at skulle hjem fra sygehuset, selvom alle, der har haft en ukompliceret fødsel sendes hjem indenfor et døgn.

1.464 syddanske kvinder har svaret på undersøgelsen, og de giver blandt andet topkarakterer til jordemødrenes lydhørhed for deres behov under graviditeten, modtagelsen på sygehuset og informationen om, hvad der skal ske under fødslen.

Patienter kvitterer for bedre information om bivirkninger

Blandt alle patientgrupper på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark ligger tilfredsheden samlet set over eller på niveau med landsgennemsnittet.

Alt i alt har omkring 63.000 planlagt ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte patienter i Region Syddanmark svaret på undersøgelsen, og de peger blandt andet på, at informationen om bivirkninger ved ny medicin er forbedret i forhold til 2015, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. 

Der er gode tilbagemeldinger om rengøringen på sygehusene, mens involveringen af især planlagt indlagte patienter samlet set klarer sig mindre godt i forhold til landsgennemsnittet.

Formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Samlet set tegner der sig et billede af, at vi er rigtig godt med i Region Syddanmark, og patienterne oplever en god og sammenhængende behandling. Men går man nærmere ind i tallene vil man også se, at der er store forskelle fra sygehus til sygehus. Og her er det oplagt at bringe den syddanske forbedringsmodel i spil. For det er åbenlyst, at der er meget, vi kan lære af hinanden på tværs.

Den Syddanske Forbedringsmodel er en model, der skal være med til at skabe bedre patientforløb i Region Syddanmark. Metoden indebærer et meget stærkt fokus på ledelse af forbedringsarbejdet og omfattende uddannelse af ledere på alle niveauer i sygehusvæsenet.

Se resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på www.patientoplevelser.dk

Yderligere oplysninger

APPFWU02V