Skip til primært indhold

Forslag om halvårlige responstider på postnummerniveau

Det præhospitale udvalg foreslår, at Region Syddanmark fremover opgør de gennemsnitlige responstider for ambulancer med blå blink på postnummerniveau hvert halve år.

En række syddanske kommuner har ønsket sig en mere finmasket opgørelse over de gennemsnitlige responstider for ambulancer med blå blink. Region Syddanmark har siden regionens start opgjort den gennemsnitlige responstid på akutte kørsler kvartalsvis på kommuneniveau. I forbindelse med de nye ambulancekontrakter blev dette udvidet med en månedlig opgørelse for hvert af de fire delområder, som ambulancekørslen i regionen er inddelt i.

Grunden til, at Region Syddanmark hidtil har holdt sig tilbage for at opgøre responstiden i de i alt 164 postnummerområder er, at nogle af postnumrene har så få udrykninger med blå blink, at enkelte ture kan give store udsving i gennemsnitsresponstiderne.

På baggrund af kommunernes ønske har regionsrådet bedt det præhospitale udvalg om at komme med et bud på en mere finmasket opgørelse. Derfor drøftede udvalget sagen i går. På mødet var der enighed om at foreslå regionsrådet, at udvalget fremover får præsenteret de gennemsnitlige responstider for ambulancer med blå blink på postnummerniveau hvert halve år.

Formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V),  siger:  

- I gennemsnit når ambulancer med blå blink i Region Syddanmark frem inden for de omkring otte minutter, vi har sat som politisk mål. Når vi nu begynder at lave gennemsnitsopgørelser på 164 delområder i regionen bliver opgørelserne nødt til at omfatte et halvt år. Ellers er antallet af udrykninger i visse områder ikke tilstrækkelige til at et gennemsnitstal giver mening og er brugbare for udvalget.

Udvalget forestiller sig, at der bliver udarbejdet en opgørelse for sommerhalvåret ( 1. april-1. oktober) og en opgørelse for vinterhalvåret (1. oktober - 1. april).

Ønsker åbenhed

På mødet åbnede udvalget dog op for, at enkelte kommuner kan rekvirere gennemsnitsresponstider på postnummerniveau på månedsbasis hos regionen.

Næstformand i det præhospitale udvalg, Andrea Terp (S), siger:

- I udvalget vil vi gerne arbejde med tal, der er solide og valide. Derfor foreslår vi det bliver tal udarbejdet på halvårsbasis, vi kommer til at arbejde med. Omvendt er åbenhed vigtigt for os. Vi vil gerne stille månedstal til rådighed for kommuner og andre, der ønsker det. De skal blot henvende sig til administrationen, så kan de få dem.

Samlet set foreslår det præhospitale udvalg at udvalget får præsenteret responstider i regionen i følgende intervaller: 1) Responstid på delområdeniveau månedligt. 2. Responstid for kommuneniveau kvartalsvis. 3) Responstid på postnummerniveau halvårligt.
Regionsrådet skal den 27. marts 2017 tage stilling til udvalgets forslag.

Yderligere oplysninger

Formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark, mobil 20 31 36 24

Næstformand i det præhospitale udvalg Andrea Terp (S), Region Syddanmark, mobil 51 90 38 07

APPFWU01V