Skip til primært indhold

Brugere udvikler ny kommunikationsplatform

Brugere og fagfolk mødes i dag for at sætte gang i udviklingen af et nyt dialogværktøj, der skal hjælpe børn og unge med spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser til en bedre hverdag.

I dag mødes omkring 20 unge og forældre, der er tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, med en række fagfolk til et såkaldt kick off i Odense.

I løbet af dagen skal de sætte gang i udviklingen af en ny digital kommunikationsplatform, der muliggør en reel og individuel dialog mellem patient og behandlere. Det kan være eksempelvis via chat, sms’er eller animationer, så brugerne, der er unge mellem 13 og 19 år, og deres familier får nem adgang til hjælp i dagligdagen.

Fokus på brugernes behov

Det er planen, at dialogværktøjet, der bliver en videreudvikling af app´en Mit Forløb, skal designes efter brugernes behov for viden og støtte i dagligdagen. Målet er blandt andet, at informationen skal være let tilgængelig, tidssvarende og tilpasset patientens alder.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det kan være rigtigt svært at håndtere en psykisk sygdom som eksempelvis en spiseforstyrrelse eller depression, samtidig med at man både skal passe sin skolegang og få sit liv med familien og vennerne til at fungere. Derfor håber jeg, at det nye værktøj vil bidrage til, at både patienter og pårørende oplever, at de bliver bedre klædt på til at håndtere deres sygdoms- og behandlingsforløb. Jo mere man ved om sin sygdom, jo nemmere er det også at klare hverdagen.

Det nye dialogværktøj bygger videre på erfaringer fra andre kommunikationsprojekter og videnplatforme indenfor psykiatrien, eksempelvis MinVej.dk, ungmedskizofreni.dk og mindhelper.dk.

Fakta

Projektet ledes af Region Syddanmarks projektorganisation CoLab Recovery & Rehab, der driver udviklingsprojekter i psykiatrisygehuset med brugerne i fokus.

VELUX FONDEN støtter projektet med 1.820.000 kroner, og projektet er et af fem, der i 2016 opnåede støtte indenfor kategorien Børne- og ungeinddragelse.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, 

Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, Psykiatrien i Region Syddanmark, tlf. 2466 9591

 

Kontaktperson

APPFWU01V