Skip til primært indhold

Flere syddanske førstehjælpere skal hjælpe ved hjertestop

Flere og flere overlever et hjertestop, fordi førstehjælpere hurtigt kommer til hjælp med hjertemassage og hjertestarter. Der er dog stadig potentiale for, at endnu flere kan overleve et hjertestop. Som den første region vil Region Syddanmark nu rekruttere førstehjælpere over hele regionen, som via regionens vagtcentral kan kaldes ud til hjertestop. Det foreslår regionens præhospitale udvalg.

I tilfælde af hjertestop overlever én ud af otte, hvis en medborger umiddelbart går i gang med såkaldt hjertelungeredning. Kun én ud af 30 overlever, hvis der ikke umiddelbart gives hjertelungeredning.

Det er baggrunden for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark på et møde i går har indstillet til regionsrådet, at der etableres en ny form for førstehjælperordning. Forslaget går på at frivillige førstehjælpere kaldes ud til hjertestop i de dele af regionen, hvor der ikke allerede er etableret akuthjælperordninger.

Mindst 1.600 nye førstehjælpere

Tanken er i samarbejde med Dansk Folkehjælp at rekruttere mindst 1.600 nye frivillige førstehjælpere. Med et førstehjælpsbevis i baglommen kan man tilmelde sig ordningen og via regionens vagtcentral blive kaldt ud til hjertestop i lokalområdet.

Formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), siger:
- I tilfælde af hjertestop er de første minutter helt afgørende. En førstehjælper, der hurtigt træder til, kan virkelig gøre en forskel. Vi har et fintmasket præhospitalt  setup, men når vi taler hjertestop kan en førstehjælper med en hjertestarter, der er fremme efter ganske få minutter, gøre en meget stor forskel i forhold til overlevelsesmulighed og efterfølgende mengrad. Det har vi set talrige eksempler på med de akuthjælperordninger, der allerede fungerer rundt om i regionen.

22 akuthjælperordninger på nuværende tidspunkt

I øjeblikket er cirka 500 akuthjælpere fra 22 akuthjælper- og nødbehandlerordninger koblet direkte op på Region Syddanmarks AMK Vagtcentral i Odense (se vedhæftede kort).

I de tilfælde, hvor der skal tilkaldes en akuthjælper i forbindelse med et 112-opkald, bliver akuthjælpere tæt på hændelsesstedet helt automatisk kaldt, samtidig med at vagtcentralen giver ambulancen besked om at rykke ud. Når en akuthjælper er blevet kaldt og har accepteret opgaven, er der direkte kontakt mellem akuthjælperen og personalet på vagtcentralen, som også kan se akuthjælperen på vagtcentralens kort.

Regionsrådet behandler forslaget fra det præhospitale udvalg på sit møde den 26. juni 2017. Her forventes forslaget at blive vedtaget, så ordningen kan starte op til efteråret.

Frivillige bliver førstehjælper

Når forslaget er vedtaget, vil der komme information på Dansk Folkehjælps og regionens hjemmesider om, hvordan man kan komme med i projektet som frivillig førstehjælper. For at blive tilmeldt som førstehjælper skal man minimum have gennemført Dansk Førstehjælpsråds 7 timers medborgerførstehjælpskursus.

Yderligere oplysninger

Formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark, mobil 20 31 36 24

APPFWU01V