Skip til primært indhold

Syddanske lægers efteruddannelse skal betales af sygehusene

Når syddanske sygehuslæger og andre sygehusansatte fremover deltager i kongresser og andre efteruddannelseskurser for at efteruddanne sig, er det de syddanske sygehuse, der skal betale, og ikke medicinalindustrien, som det hidtil ofte har været. Det traf Region Syddanmarks koncernledelsesforum en principbeslutning om forleden.

Når læger ansat på de syddanske sygehuse har deltaget i lægekongresser og andre efteruddannelseskurser, har det i nogle tilfælde været medicinalindustrien, der har betalt for lægernes deltagelse.

Det har betydet, at der indimellem har været rejst tvivl om lægernes uvildighed, når de skulle udskrive medicin til deres patienter.

Derudover har det nyoprettede Medicinråd, der vurderer nye lægemidler, strammet habilitetsreglerne. Med den nuværende betalings-praksis for lægers efteruddannelse udelukker de strammere habilitetsregler mange læger fra at rådgive Medicinrådet omkring nye medicintyper.

Ved at det fremover er de syddanske sygehuse, der betaler for efteruddannelse af læger og andre ansatte, undgås disse habilitetsproblemer, ligesom man undgår mistanke om uvildighed.

Principbeslutning om ny praksis

Regionens koncernledelsesforum, der består af regionens direktion og de fem syddanske sygehuses direktioner, støtter de skærpede regler, Medicinrådet har indført, og traf derfor en principbeslutning om den nye praksis på et møde tirsdag den 20. juni 2017.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:
- Vores læger skal selvfølgelig have mulighed for at efteruddanne sig ved at deltage i lægekongresser. Men vi vil også gerne have, at de deltager i Medicinrådets arbejde. For at der ikke skal herske nogen tvivl om lægernes uvildighed, synes jeg, at det er en god løsning at lade sygehusene selv stå for finansieringen af lægers og andre ansattes efteruddannelse.

Regionen udarbejder forslag til retningslinjer

Regionen går nu i gang med at udarbejde et forslag til et sæt retningslinjer for den nye praksis på området. Retningslinjerne skal blandt andet indeholde hvilke typer af efteruddannelse, de syddanske sygehuse skal finansiere.

På nuværende tidspunkt er der ikke noget overblik over, hvor meget det vil koste sygehusene at finansiere lægernes videreuddannelse. Men vurderingen er, at det kan klares inden for sygehusenes nuværende budgetter.

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, 

Direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital, mobil 51 20 97 87

Direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, mobil 40 82 73 41

Direktør Michael Dall, Odense Universitetshospital, mobil 28 73 22 34

Lægelig direktør Mads Koch Hansen, Sygehus Lillebælt, mobil 40 35 82 01

Lægelig direktør Alan Christian Kimper-Karl, Sydvestjysk Sygehus, mobil 23 83 52 44

Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, Sygehus Sønderjylland, mobil 23 28 40 68

Lægefaglig direktør Anders Meinert, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 20 10 19 31

 

Kontaktperson

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V