Skip til primært indhold

Region Syddanmark har udvidet rengøringskontroller

Region Syddanmark har gennem en årrække gennemført halvårlige eksterne rengøringskontroller på de syddanske sygehuse. Nu har regionen udvidet kontrollerne for at sikre en endnu bedre rengøring.

Rengøring på sygehusene er et vigtigt emne i Region Syddanmark. Regionen kontrollerer systematisk og metodisk rengøringen på sygehusene efter fælles standarder.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Vi har gennem flere år haft fokus på rengøringen på vores sygehuse, og vi har i sundhedsudvalget fulgt udviklingen tæt. Det har været tydeligt at se, at sygehusene har forbedret sig. Medarbejderne har lært rigtig meget af kontrolbesøgene, og kontrollerne har dermed været en succes.

Rengøringen kontrolleres af eksternt firma

Kontrollerne bliver foretaget af et eksternt firma, Dansk Servicerådgivning, der undersøger kvaliteten af rengøringen på sygehusene.

Det eksterne firma kontrollerer rummene i henhold til to nationale standarder kaldet DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

Kontrollerne skal også inkludere klinikernes rengøring

Efter flere tilfredsstillende kontrolrunder har Region Syddanmark valgt at udvide kontrollerne fra 2017 og frem. Det vil sige, at sygehusene fortsat bliver vurderet efter de to standarder, men kontrollen indebærer nu, at der er flere objekter, der bliver kontrolleret.

Det involverer blandt andet medicinsk udstyr som anæstesiudstyr, scanningsudstyr eller mere ordinære rullevogne med plejeudstyr, der typisk rengøres af klinisk personale.

Plads til forbedringer

Resultaterne fra den første særlige udvidede kontrol viser, at der er plads til forbedring, og at sygehusene nu skal kigge på, hvordan de får udbredt de erfaringer, som de ved hjælp af kontrollerne har tilegnet sig de senere år.

Kontrollen viser, at alle sygehusene lever op til standard i forhold til standarden DS/INSTA 800.

Resultaterne viser dog også, at der skal arbejdes videre med de områder, der vedrører standarden DS-2451-10. Her består Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark, mens Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus ikke kommer i mål.

Klinikere skal lære af rengøringspersonalets erfaringer

Noget tyder på, at det særligt er klinikernes rengøring, der kan løftes. Herunder skal sygehusene være bedre til at afklare snitfladerne mellem de områder, der gøres rent af rengøringspersonale og de områder, der gøres rent af det kliniske personale.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Vi skal jo bestå den slags kontroller, og det forventer jeg, at sygehusene tager meget seriøst. Noget tyder på, at vi skal have løftet det kliniske personales rengøring, og derfor skal sygehusene hurtigst muligt have udbredt de gode erfaringer, som rengøringspersonalet har fået de senere år, til det kliniske personale, så vi også her får rengøring, der lever op til standard.

De tre sygehusenheder er i fuld gang med at forbedre rengøringen, og Sydvestjysk Sygehus har efterfølgende allerede gennemført ekstrakontroller, så rengøringen nu lever op til standarderne.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 
Afdelingschef Vera Ibsen, Kvalitet og forskning, Region Syddanmark, telefon 21 59 59 98

Kontaktperson

APPFWU01V