Skip til primært indhold

1.600 førstehjælpere til Region Syddanmark

Der bliver endnu kortere til den akutte hjælp, når Region Syddanmark og Dansk Folkehjælp nu påbegynder et nyt samarbejde, der skal få syddanskere til at melde sig som førstehjælpere. De nye førstehjælpere kan aktiveres af regionens vagtcentral allerede i løbet af efteråret 2017.

Et. To. Tre. Fire minutter.

Tiden har en kæmpe betydning, når man falder om med hjertestop. De første minutter er ofte altafgørende, hvis man skal undgå alvorlige mén eller redde liv.

Derfor har Region Syddanmark indgået en aftale, der kan give regionen cirka 1.600 førstehjælpere.

Førstehjælperne er på stedet hurtigere end ambulancer og akutbiler

Region Syddanmarks regionsråd har 26. juni godkendt en aftale med Dansk Folkehjælp, der over de kommende knap to år skal uddanne frivillige fra hele regionen i førstehjælp. Idéen er, at de frivillige bagefter skal opfordres til melde sig som førstehjælpere under Dansk Folkehjælp.

Udvalgsformand for præhospitaludvalget, Thyge Nielsen (V), kan se god mening i det nye samarbejde:

- Jeg tror ikke, der findes nogen, der vil kunne opbygge et beredskab, der rent tidsmæssigt ville kunne hamle op med førstehjælpernes udrykningstid. De er tæt på og kan holde patientens hjerte i gang, indtil den professionelle hjælp kommer.

Førstehjælperne rykker ud til hjertestop eller situationer, der kan udvikle sig til hjertestop

Førstehjælperne rykker ud til følgende scenarier:

  • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning, om der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning
  • Allergisk chok (anafylaksi)
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm)

Dansk Folkehjælp forventer, at omkring 1.600 nye førstehjælpere vil melde sig til tjenesten.

Forskel på førstehjælpere og akuthjælpere

Region Syddanmark har allerede en lang række aftaler i stand med de såkaldte akuthjælperordninger de steder i regionen, hvor det tager længst tid for en ambulance at nå frem.
Hvor førstehjælperne kan rykke ud til hjertestop, så kan akuthjælperne med deres udstyr rykke ud til en lidt bredere palet af opgaver i deres lokalområde som eksempelvis trafikuheld og sygdom.

Førstehjælperne er i direkte kontakt med regionens AMK Vagtcentral

Førstehjælperne vil blive koblet direkte op på Region Syddanmarks AMK Vagtcentral i Odense, der kan tilkalde førstehjælperne via mobilen.

I de tilfælde, hvor der skal tilkaldes en førstehjælper i forbindelse med et 112-opkald, bliver førstehjælpere tæt på hændelsesstedet helt automatisk kaldt, samtidig med at vagtcentralen giver ambulancen besked om at rykke ud.

Førstehjælperne vil kunne blive kaldt ud til op til 400 hjertestop om året

I Region Syddanmark sker der cirka 800 registrerede hjertestop om året. Heraf er halvdelen personer, der eksempelvis tilses af hjemmeplejen og er i en alders- eller helbredsmæssig tilstand, hvor man ikke ringer 112.

De 1.600 førstehjælpere vil altså kunne blive kaldt ud til op til 400 hjertestop.

Udvalgsformand Thyge Nielsen siger:

- Vi forventer på ingen måde, at førstehjælperne bliver kimet ned, men det kan ske. Og det er hele humlen med den her slags beredskaber. De bliver måske ikke brugt tit, men de står alligevel klar, når ulykken sker hos naboen, i Brugsen eller på arbejdspladsen.

Region Syddanmark skyder i alt 1.055.000 kroner i samarbejdet.

Fakta:

Region Syddanmark har indgået en aftale med Dansk Folkehjælp om at uddanne førstehjælpere.

Førstehjælperne bliver aktiveret af Region Syddanmarks AMK Vagtcentral.

Region Syddanmark og Dansk Folkehjælp forventer at kunne rekruttere cirka 1.600 førstehjælpere.

Førstehjælperne rykker ud til:

  • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning, om der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning
  • Allergisk chok (anafylaksi)
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm)

Projektet starter op i efteråret 2017.

Yderligere information:

Udvalgsformand Thyge Nielsen, Præhospitaludvalget, Region Syddanmark, telefon 20 31 36 24

APPFWU02V