Skip til primært indhold

Nyt OUH tilbage på sporet

De nye beregninger fra Medic OUH, Region Syddanmark og bygherrerådgiveren viser, at projektforslaget til Nyt OUH ligger 425 millioner kroner over det budgetterede. Region Syddanmark forventer at kunne tilpasse projektet, uden at det får betydning for kvaliteten og visionerne for Nyt OUH.

Byggeriet af Nyt OUH er nu tilbage på sporet, efter at totalrådgiveren Medic OUH i juni fremsendte et projektforslag, der var 1,3 milliarder kroner dyrere, end der var budget til.
Medic OUH, Region Syddanmark og bygherrerådgiveren valgte at gennemregne materialet, og det viser sig nu, at overskridelsen er væsentlig mindre end først beregnet.

Projektet ser ud til at blive 425 millioner kroner dyrere end budgetteret. Parterne er nu enige i beregningsgrundlaget, der bygger på en kvadratmeterpris på samme niveau, som kvadratmeterprisen for byggeriet af det nye Universitetshospital i Århus.

Region Syddanmark kan håndtere finansieringen

Selvom 425 millioner er mange penge, er Region Syddanmark overbevist om, at man kan få finansieringen til at hænge sammen over de kommende seks år.

Karsten Uno Petersen (S) formand for Innovationsudvalget siger:

- Det er Region Syddanmarks byggekyndiges vurdering, at vi kan finde pengene. Vi kan lave mindre tilpasninger af byggeprojektet, der ikke får betydning for patienterne. Vi har også muligheden for at lade regionen finansiere dele af projektet, eller vi kan vælge at driftsfinansiere tilslutningsafgifter. Endelig arbejder vi jo hele tiden med at effektivisere og energioptimere for at frigøre kapital.

Karsten Uno Petersen peger på, at for eksempel byggemodning og etablering af et besøgscenter vil være oplagte steder at se på som regionalt finansierede. Byggemodningen alene ville kunne lette budgettet for cirka 114 millioner kroner.

Karsten Uno Petersen mener, at der er to veje at gå i forhold til at få projektet til at lykkes:

- Enten kan vi beskære byggeriet, eller også kan vi få enderne til at nå sammen på andre måder. Vi har valgt det sidste, så vi får det sygehus, som vi har haft i tankerne fra starten, og så holder vi fast i visionen for sygehuset.

Da Nyt OUH først skal stå færdigt i 2022, vil det ikke være nødvendigt at gennemføre tilpasninger for samtlige 425 millioner kroner nu.

Tilpasningerne vil derfor løbende blive indfaset i løbet af byggeperioden frem mod 2022. Der arbejdes nu videre på at forelægge et katalog over konkrete forslag til tilpasninger, som første gang vil blive forelagt Innovationsudvalget i oktober.

Projektforslag overvurderede budgetproblem

Medic OUH’s projektforslag estimerede i juni udgifterne til byggeriet til at være på 1,3 milliarder over budget, men i forbindelse med de sidste måneders granskning af materialet, viser det beløb sig nu at være væsentligt mindre.

Den nyudpegede bestyrelsesformand for Medic OUH, Brian Thyregaard Andreasen, fortæller, hvad der gik galt i processen:

- Vi har været igennem et turbulent forløb, der bestemt ikke har været tilfredsstillende. Vi kan nu se, at vi i første omgang som følge af det komprimerede tidsforløb har overvurderet budgetproblemet. Jeg kan godt forstå, at det giver skrammer på tilliden, og det beklager jeg. Derfor reorganiserer vi nu Medic OUH og strammer op, så vi kan få projektet tilbage på sporet sammen med bygherren.

Bestyrelsesformanden i Medic OUH trak sig af helbredsmæssige årsager, og her har Brian Thyregaard Andreasen sidenhen overtaget hvervet.

Fortsætter samarbejdet frem mod forventet totalentreprise

Reorganiseringen og de nye beregninger får nu Region Syddanmark til at vælge at fortsætte samarbejdet med Medic OUH frem mod den forventede totalentreprise. Totalrådgiverens reorganisering har haft betydning for denne beslutning, men også behovet for at bibeholde unik viden i projektet har spillet en stor rolle.

Karsten Uno Petersen siger:

- Reorganiseringen har været nødvendig for at genskabe tillid. Derfor er vi glade for, at det er sket. Samtidig sikrer vi vigtig viden og tid. Og endelig sikrer vi også kvaliteten i det udbudsmateriale, der skal udarbejdes.

Totalentreprise skal give stafetten videre

Derudover peger udvalgsformanden på, at Medic OUH’s viden vil være nødvendig i regionens planer om at udbyde størsteparten af projektet i en totalentreprise i 1-3 udbudsrunder.

Karsten Uno Petersen forklarer bevæggrunden for at arbejde mod en totalentreprise-løsning:

- Vi har behov for størst mulig sikkerhed for, at byggeriet kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme, og derfor ønsker vi at gøre brug af entreprenørernes kompetencer allerede i færdigprojekteringen af projektet. Medic OUH skal bistå med udbud og indgå i arbejdet med færdigprojekteringen.

Region Syddanmark forventer ikke umiddelbart, at de nuværende udfordringer får betydning for tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH i 2022.


Yderligere information:

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, 
Formand Brian Thyregaard Andreasen, Medic OUH, telefon 40 34 86 12 

APPFWU01V