Skip til primært indhold

Nu får Clara et sprog

Multihandicappede børn er ofte så handicappede, at de hverken kan udtrykke sig med ord eller bevægelser. Nu er der takket være moderne teknologi hjælp på vej, så disse børn får lettere ved at kommunikere.

Som mor til teenageren Clara på 14 er det ikke de typiske teenageudfordringer som tøjkrise og dårlig hårdag, der fylder hjemme hos Susanne Lücke fra Vojens.  For Clara er multihandicappet, hun er både spastiker og epileptiker. Hun har heller ikke noget sprog. Derfor er kommunikationen en daglig udfordring, både for Clara og for hendes familie.

- Det er ikke altid let at vide, hvad Clara vil fortælle os. Hun kommunikerer med lyde og tegn, som vi efterhånden har lært at tyde, men en gang imellem må vi bare gætte. Det kan være dybt frustrerende for både hende og os, når vi ikke forstår, hvad Clara forsøger at fortælle os, og hun reagerer ved at bide i sig selv, til vi har forstået, hvad hun mener, siger Susanne Lücke.

Multihandicappede børn som Clara bliver ofte misforstået og har svært ved at indgå i fællesskaber. Men ved hjælp af moderne teknologi er der nu hjælp på vej til børnene.

TrygFonden har nemlig bevilget 1, 3 mio. kr. til udviklingsprojektet ’En stemme til børn med multiple handicaps’.

Kommunikation via bevægelser

Projektgruppen, der består af offentlige og private parter, vil i løbet af en toårig projektperiode afprøve forskellige løsninger som fx eyetracking, hvor barnet kommunikerer via aflæsning af øjets bevægelser. I projektperioden bliver det børnene i Børneinstitutionen Posekær, hvor Clara bor, og Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa Kommune, der får glæde af løsningen, men det brede partnerskab sikrer videndeling ud til øvrige aktører.

- Det vil gøre en kæmpe forskel for Clara, hvis hun kan få mulighed for at udvikle hendes ordforråd, så hun fremover måske kan undgå en del af hendes nuværende frustrationer, siger Susanne Lücke.

Projektet ledes af CoLab Rehab & Recovery og har til formål at udvikle en innovativ kommunikationsteknologi, baseret på velkendte løsninger bl.a. platformen Touch & Play fra Vejle-virksomheden Applikator.

Applikator skal stå for den teknologiske udvikling. Tidligere erfaringer fra deres Touch & Play-løsning samt velkendt sensorteknologi skal tilpasses, så barnet kan betjene pc og interaktive skærme gennem bevægelser.

Aabenraa Kommune tog initiativ

Initiativet til udviklingsprojektet kommer fra Aabenraa Kommune, der i kraft af kontaktfladerne i kommunens børnehandicapområde har den daglige kontakt og føling med de multihandicappede børn og kender børnenes behov for nye kommunikationsløsninger.

De 1,3 mio. kr. blev i dag mandag 5. september overrakt til projektgruppen ved et arrangement i Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa Kommune.

Projektets partnerskab

’En stemme til børn med multiple handicaps’ er et samarbejde mellem CoLab Recovery & Rehab, Aabenraa Kommune – Børnehandicapområdet, UC Syd og virksomheden Applikator. Resultaterne og den viden projektet løbende kommer til at afkaste, vil undervejs i forløbet blive evalueret og opsamlet af UC Syd, som har et forskningsmæssigt ben i projektet.

Citater:

- Det er fantastisk at kunne være med til at gøre en indsats for disse multihandicappede børn. På grund af deres handicap er børnene maksimalt udfordret hver eneste dag. Med CoLab har vi muligheden for at arbejde i et bredt partnerskab for at finde en god løsning og samtidig sprede gode erfaringer på tværs af kommune og regionsgrænser, siger Christian Schacht-Magnussen, driftsdirektør for socialområdet i Region Syddanmark.

- I TrygFonden arbejder vi for, at alle får en plads i fællesskabet, og at flere, der befinder sig i en sårbar situation, får tilført ressourcer og derigennem styrket deres trivsel og livskvalitet. At videreudvikle innovativ kommunikationsteknologi, så det kan hjælpe børn med flere handicaps og desuden alle omkring dem, er derfor en god ide, som vi fra TrygFondens side meget gerne vil støtte, siger Lisbeth Oxholm Andersen, næstformand i TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark.

- Vi er rigtig glade for, at dette projekt nu sættes i gang. Vi håber, at det munder ud i varige løsninger, der kan gøre livet lettere for disse svært handicappede børn, for det er en enorm belastning for dem og deres familier, at det er så svært at kommunikere, siger Kirsten Nørgård Christensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Aabenraa Kommune.

- For Forskning og Udvikling ved UC SYD betyder dette projekt rigtig meget. At projektet bliver fulgt op af en forskningsmæssig del betyder, at der bliver genereret helt ny viden i forhold til børn med multiple handicap. Ud over at den nye viden helt konkret vil gavne børnene og deres familier vil, det også indgå som en væsentlig del i professionsuddannelserne ved UC SYD og dermed ruste studerende og kommende praktikere til at benytte den nye teknologi, siger Gundi Schrötter Johannsen, lektor ved Forskning og Udvikling, UC SYD.

Yderligere informationer:

Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Rehab & Recovery, tlf. 2466 9591

Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen, socialområdet, Region Syddanmark, tlf. 2054 0002

Projektansvarlig Rasmus Juhl Kallesøe, Applikator, tlf. 2285 1860

Institutionsleder Syren Mortensen, børnehandicapområdet, Aabenraa Kommune, tlf. 2968 5552

Næstformand Lisbeth Oxholm Andersen, TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, tlf. 2074 3167

Lektor Gundi Schrötter Johannsen, Forskning og Udvikling, UC SYD, tlf. 7266 2517

APPFWU01V