Skip til primært indhold

Nyt it-system skal sikre bedre overblik over lægers bijob

Region Syddanmark har i går besluttet at indføre et nyt it-system, som skal sikre, at sygehusene får bedre overblik over lægernes bijob. Initiativet kommer efter, at Rigsrevisionen kritiserer regionen for ikke at have tilstrækkeligt overblik over, hvad lægerne på regionens sygehuse bijobber med ved siden af deres hovedbeskæftigelse på sygehusene. Region Syddanmark pointerer, at lægers bijob er vigtige for at få samfundshjulene til at køre rundt.

Et nyt it-system, hvor hospitalslægerne skal indberette deres bibeskæftigelse, krav om at al lægefaglig bibeskæftigelse indberettes og en tilretning af regionens retningslinjer. Det er tre af de initiativer, som regionens koncernledelse i går valgte at gennemføre for fremover at få et bedre overblik over hospitalslægernes bibeskæftigelse.

Manglende overblik over lægernes bijob

Initiativerne er en reaktion på en kritik i en aktuel beretning fra Rigsrevisionen. Kritikken går på, at Region Syddanmark mangler overblik over, hvad lægerne på regionens sygehuse bijobber med ved siden af deres hovedbeskæftigelse på sygehusene.

Ledende overlæger, overlæger og afdelingslæger på sygehusene har pligt til at oplyse om deres bijob. Denne oplysningspligt er beskrevet i en central aftale, ligesom regionen har sine egne retningslinjer på området. Rigsrevisionen kritiserer, at Region Syddanmark ikke har sikret, at sygehusene følger aftalen og de retningslinjer, der er.

Rigsrevisionen påpeger, at flere afdelinger på regionens sygehuse ikke vurderer lægernes bibeskæftigelse. For eksempel vurderer afdelingsledelserne ikke, om der er interessekonflikt mellem lægernes hovedbeskæftigelse på sygehusene og deres bibeskæftigelse.

Koncerndirektør Rikke Vestergaard ser alvorlig på Rigsrevisionens kritik, men pointerer også, at lægers bijob er vigtige for at få samfundshjulene til at køre rundt:

- Vi tager Rigsrevisionens kritik alvorlig. På det her felt har vi ikke været påpasselige nok. Ude på de enkelte afdelinger skal man selvfølgelig have et præcist overblik over, hvad afdelingens læger beskæftiger sig med ved siden af deres arbejde på afdelingen. Vi har i et stykke tid vidst, at kritikken var på vej, og derfor har vi også allerede taget nogle initiativer, der kan give et bedre overblik. Vi besluttede blandt andet i går at indføre et nyt it-system, der dels gør det lettere for lægerne at indberette, og dels sikrer at alle relevante oplysninger er til stede, når eventuelle interessekonflikter skal vurderes.

- Samtidig vil jeg også gerne understrege at vores samfund er afhængig af, at lægerne på vores sygehuse giver en ekstra hånd med. For eksempel kan vi kun være tilfredse, når en anæstesiolog, der arbejder på et af vore sygehuse, i sin fritid bijobber som læge i akutlægebilen på et af regionens andre sygehuse.

Beretningen omfatter tre syddanske sygehuse

Rigsrevisionens beretning omfatter perioden fra 2014 til 2016, og i Region Syddanmark har rigsrevisionen set nærmere på otte afdelinger på tre af regionens fem sygehusenheder: Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt.  Udover Region Syddanmark indgår sygehuse i Region Sjælland og Region Hovedstaden også i undersøgelsen.

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Region Syddanmark, mobil 40 20 37 48

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, mobil 20 28 20 71

Administrerende sygehusdirektør Per Busk, Sydvestjysk Sygehus, mobil 21 72 66 87

Lægelig direktør Mads Koch Hansen, Sygehus Lillebælt, mobil 40 35 82 01

Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland, mobil 29 43 86 48

Administrerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen, Psykiatrisygehuset, mobil 29 17 70 35

Rikke Vestergaard udtaler sig generelt om Rigsrevisionens beretning og regionens initiativer, og kontaktpersonerne fra de fem sygehuse udtaler sig om lokale forhold.
 

APPFWU01V