Skip til primært indhold

Flere retspsykiatriske sengepladser i Region Syddanmark

For at flere retspsykiatriske patienter kan få et specialiseret behandlingstilbud, lægger Psykiatri- og Socialudvalget nu op til at udvide den regionale retspsykiatriske funktion i Middelfart med 14 nye sengepladser.

Antallet af retspsykiatriske patienter har de seneste år været stigende både på landsplan og i Region Syddanmark, og det har gjort det umuligt at rumme alle regionens retspsykiatriske patienter på den retspsykiatriske afdeling i Middelfart.

Et større antal retspsykiatriske patienter er derfor indlagt på Region Syddanmarks almindelige psykiatriske afdelinger, hvor de fysiske rammer ikke egner til den type patienter, og hvor personalestaben ikke har de specialkompetencer, der skal til.

14 nye retspsykiatriske sengepladser i Middelfart

Derfor ønsker Psykiatri- og Socialudvalget nu at omdanne et af de to almenpsykiatriske sengeafsnit i Middelfart til 14 retspsykiatriske sengepladser. Der er i forvejen 70 retspsykiatriske sengepladser i Middelfart, og med de 14 nye bliver der plads til i alt 84 patienter.

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og Socialudvalget siger:

- Det har længe været en stor udfordring, at vi ikke har haft plads nok til de retspsykiatriske patienter, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi finder en god og holdbar løsning. Ved at øge antallet af retspsykiatriske pladser i Middelfart holder vi fast i vores plan om, at retspsykiatrien skal være samlet ét sted i regionen. Her har personalet de rette kompetencer til at kunne håndtere patienterne, og her er de fysiske rammer tilpasset målgruppen. 

Psykiatri- og Socialudvalget lægger dermed op til en indbyrdes rokade. De almindelige psykiatriske afdelinger afgiver retspsykiatriske patienter og modtager i stedet de almenpsykiatriske patienter, der i dag får behandling på det afsnit i Middelfart, som omdannes til retspsykiatrisk afsnit.

Samlet set betyder det, at væsentligt færre retspsykiatriske patienter vil blive placeret uden for specialafdelingen i Middelfart. Men det kommer også til at få betydning for almenpsykiatriske patienter fra Nordfyns Kommune, som fremover vil blive behandlet på psykiatrisk afdeling i Odense.

Ombygning og mere personale i Middelfart

Det retspsykiatriske afsnit, der kommer til at rumme 14 nye sengepladser, skal leve op til de sikkerhedskrav, som gælder for de øvrige retspsykiatriske afsnit i Middelfart. Samtidig er der brug for et større sikret udeareal og flere lokaler til indendørs aktiviteter.

Det kræver en ombygning af afsnittet, som samlet set kommer til at koste 13,1 millioner kroner.

Derudover er et retspsykiatrisk sengeafsnit dyrere at drive end et almenpsykiatrisk afsnit, da der skal være en højere bemanding døgnet rundt og et mere specialiseret personale. Det giver yderligere en ekstra udgift på 5,6 millioner kroner årligt fra 2019 og frem.

Det var en del af budgetaftalen for 2017, at antallet af retspsykiatriske patienter, som er indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, skal nedbringes, og derfor er der allerede afsat midler til indsatsen.

Thies Mathiasen glæder sig over, at regionsrådet i budgettet for 2017 endnu engang har valgt at prioritere psykiatrien.

- For der er jo ingen tvivl om, at det både vil komme de retspsykiatriske og de andre indlagte patienter til gode. Der vil fortsat være et mindre antal retspsykiatriske patienter på de andre afdelinger, men med de mange gode tiltag, der er i gang på psykiatri-området i disse år, tror jeg, at vi på sigt kan bremse stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter, siger Thies Mathiasen.

Regionsrådet behandler sagen på et regionsrådsmøde 28. november 2016, og planen er, at det nye retspsykiatriske afsnit i Middelfart står klar til indflytning i juni 2018.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V