Skip til primært indhold

OUH får nyeste udstyr til kræftbehandling

Odense Universitetshospital bliver et af de første steder i verden, der får mulighed for at tilbyde kræftpatienter strålebehandling i en MR-accelerator. Forventningen er, at MR-acceleratoren vil give patienterne mere præcis strålebehandling, færre bivirkninger og bedre mulighed for helbredelse.

Region Syddanmark har nu underskrevet en aftale om køb af en MR-accelerator til Odense Universitetshospital (OUH) til en samlet anskaffelsessum på 60 millioner kroner. Der blev afsat midler til acceleratoren i budgettet for 2017, og købet blev endelig godkendt af regionsrådet på et møde mandag 24. oktober 2016. 

MR-acceleratoren, som kan give strålebehandling ud fra knivskarpe MR-scanningsbilleder, rummer den nyeste teknologi på området. MR-acceleratorer er indtil nu blot installeret på seks førende, udenlandske behandlingscentre. OUH bliver dermed blandt de første i verden, der får mulighed for at tage en MR-accelerator i brug.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at Region Syddanmark går forrest, når det gælder om at tilegne sig det nyeste udstyr til behandlinger:

- Der sker en stor udvikling inden for både forskning og behandling af kræft, og det er positivt, at vi i regionsrådet er enige om, at Region Syddanmark skal være med helt i front, hvad angår udstyr til behandling – også selvom det kræver store investeringer. Med den nye MR-accelerator får vores sundhedspersonale det nyeste udstyr stillet til rådighed, så vi har mulighed for at tilbyde patienter en langt bedre behandling end den, vi kan tilbyde dem i dag.

Præcis strålebehandling giver større mulighed for helbredelse

I dag får kræftpatienter, der modtager stråleterapi, foretaget CT-scanning både før og undervejs i strålebehandlingen for at sikre, at kræftknuden er i strålefeltet.

Med den nye MR-accelerator vil det være MR-scanningsbilleder, der danner baggrund for strålebehandlingen. Og da et MR-scanningsbillede står langt skarpere end et CT-scanningsbillede, betyder det, at den nye MR-accelerator kan bestråle kræftknuden meget mere præcist, end det er muligt i dag.

Samtidig vil en mere præcis strålebehandling medføre færre bivirkninger for patienterne, da området som bestråles, kan reduceres.

Det bliver altså muligt at give patienterne en endnu bedre behandling, end de får i dag, når den nye MR-accelerator tages i brug, og forventningen er, at patienterne i sidste ende også får bedre mulighed for helbredelse.   

MR-accelerator vil styrke forskningsmiljøet på OUH

Investeringen i en MR-accelerator betyder også, at Region Syddanmark fremover kan behandle patienter, som regionen i dag ikke kan tilbyde en tilfredsstillende behandling – for eksempel patienter med visse typer kræft i hjerne og underliv.

Det ser formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) frem til og forventer, at den nye MR-accelerator også vil styrke OUH’s position inden for forskning og udvikling af strålebehandling.

- MR-acceleratoren rummer den allernyeste teknologi på området, og der er ingen tvivl om, at den vil være med til at styrke forskningsmiljøet på OUH. Ambitionen er, at vi deltager aktivt i den forskning, som skal sikre, at både vi og andre sygehuse verden over får mest muligt ud af den nye teknologi – til gavn for fremtidige kræftpatienter, siger han.  

Accelerator i brug i løbet af 2018

MR-acceleratoren koster 55 millioner kroner. Derudover vurderer OUH, at det vil koste cirka 5 millioner kroner at tilpasse bygningerne på OUH til den store accelerator.

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet i oktober, at der bruges 60 millioner kroner af de midler, som allerede er sat af til medicoteknik, til anskaffelsen af den nye MR-accelerator.
MR-acceleratoren er udviklet af det svenske firma Elekta og forventes at blive leveret i november 2017 og at være installeret i april 2018. Derefter følger en pilotfase med afprøvning af acceleratoren, som afsluttes sidst i 2018, hvorefter acceleratoren bliver en fast del af OUH’s behandlingstilbud.

Der er mulighed for at flytte MR-acceleratoren til Nyt OUH, når det er færdigbygget i 2022.

Fakta

Der er på nuværende tidspunkt installeret seks MR-acceleratorer rundt omkring i verden – de befinder sig på førende behandlingscentre i Utrect, Houston, Amsterdam, London, Milwaukee og Manchester.

Men også Princess Margaret Cancer Centre i Canada og German Research Foundation (DFG), University Hospital Tübingen i Tyskland har nu bestilt en MR-accelerator samtidig med OUH.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,

Udvalgsformand Poul-Erik Svenden (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00

Ledende overlæge Peter Sørensen, Odense Universitetshospital, telefon 21 34 36 86

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V