Skip til primært indhold

Reponstiderne ser fornuftige ud

Ambulancernes responstider i de første fem dage, der er gået, siden BIOS og Responce overtog ambulancekørslen i Region Syddanmark, ser fornuftige ud.

Formandskabet i Region Syddanmark, der består af regionsrådsformand Stephanie Lose (V), 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S) og 2. næstformand Thies Mathiasen (DF), fik sammen med formanden for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen søndag formiddag en mundtlig redegørelse for status på ambulancekørslen i Region Syddanmark siden 1. september, hvor BIOS og Responce overtog opgaven. Redegørelsen blev givet af regionens to sundhedsdirektører Jens Elkjær og Per Busk.

De to sundhedsdirektører understregede, at responstiderne for de første fem dages kørsel ligger fornuftigt og inden for den margin, som Falck præsterede i de sidste tre måneder før BIOS og Responce overtog opgaven med ambulancekørslen. Responstiden er tiden fra, at vagtcentralen modtager et alarmopkald til ambulancen er fremme.

Formandskabet blev samtidig orienteret om, at der skal strammes op på vagtplanlægningen hos BIOS.

- Vi må konstatere, at BIOS ikke har fuldt overblik over deres vagtplaner. Og at det billede, vi præsenteres for, ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Derfor har vi i går givet BIOS besked på at afsætte flere ressourcer til deres vagtplanlægning, så vi kan få et mere retvisende billede af deres vagtplan. Det er stærkt bekymrende, at de ikke har et bedre overblik – det skal de se at få hurtigst muligt, siger Stephanie Lose.

Kulegravning af rygter

Samtidig vil Region Syddanmark bede BIOS om at svare på de rygter, der i weekenden har verseret om overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

- Vi vil gerne direkte forfølge de eksempler på overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som anonymt blev videregivet til pressen i lørdags, men det kræver, at vi får mere viden. Det er BIOS’ ansvar som arbejdsgiver at sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes. Når vi spørger BIOS får vi at vide, at loven bliver overholdt. Hvis der er en sag, og vi selv skal have en mulighed for at undersøge den, er vi nødt til at vide noget mere konkret. Hvor har det fundet sted, hvornår er det sket og hvilke reddere drejer det sig om, siger Poul-Erik Svendsen.

Orienterende regionsrådsmøde

På mødet i dag blev det også aftalt at indkalde regionsrådet til en orientering om den aktuelle status på ambulancekørslen i regionen. Mødet vil blive holdt tirsdag den 8. september 2015, kl. 18, og på mødet vil embedsmænd give medlemmerne en grundig orientering af den aktuelle status. Der bliver tale om et orienterende møde, hvor der ikke skal træffes beslutninger. Mødet vil være lukket.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Næstformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 29 46 71 25

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V