Skip til primært indhold

Kultur som trækplaster for Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har på sit seneste møde bevilget 8,7 mio. kr. til kultur- og turismeprojekter i regionen.

Hele tre lokaliteter i Region Syddanmark er udnævnt som UNESCO-verdensarv. Senest kom byen Christiansfeld på listen, som også tæller Vadehavet og Jelling-monumenterne. Samtidig kan man på tværs af regionen finde unik kultur og natur og historiske byer og bygningsværker.

- Regionsrådet går ind og støtter kulturbegivenheder i regionen med 8,7 mio. kr., fordi kultur er med til at sætte lys på og skabe synlighed om alle disse værdier, siger udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark og fortsætter:

- Kulturen er også med til at gøre regionen til et endnu mere spændende sted at bo, leve og arbejde i – og besøge, hvis man er her som turist. Og i vores prioritering af midlerne, har vi i år valgt at sætte et særligt fokus på det UNESCO-udnævnte Vadehavet.

Satser både internationalt og regionalt

Derfor går tre af de 8,7 mio. kr. til kultur- og turismeprojekter inden for temaet Vadehavet, mens de resterende midler bruges på større kulturbegivenheder rundt om i regionen.

- Vi satser på markante kulturtilbud i internationalt format, fordi vi er overbevist om, at vi får skabt mest synlighed på den måde til gavn for vækst og udvikling, siger Bo Libergren.

Og han slår fast, at kulturen – ud over at give syddanskerne et varieret udbud af oplevelser – også kan trække turister og nye borgere til regionen, som er en forudsætning for at indfri de mange potentialer for vækst i Syddanmark.

Disse projekter støttes af kulturpuljen

 • ”Vadehavskysten – et salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet” – støttes med 1 mio. kr.
 • ”Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven” – støttes med 1,8 mio. kr.
 • ”Ravfestival 2016” – støttes med 150.000 kr.
 • ”Modstrøm” – projekt som sætter fokus på udvikling i stedet for afvikling i yderområder – støttes med 1 mio. kr.
 • ”Kulturår 2016” – 366 arrangementer understøtter Trekantområdet som kulturmetropol – støttes med 1 mio. kr.
 • ”Folkemusik Fødekædeudvikling i Region Syddanmark” – workshops i folkemusik for bl.a. musikskoler og på tværs af grænsen – støttes med 990.000 kr.
 • ”Sommerbiblioteker i Vadehavsområdet/Sydvestjylland” – støttes med 1,3 mio. kr.
 • ”Danmarks første Kristne – et kortfilmsprojekt om vikingerne ved Vadehavet” – støttes med 709.000 kr.
 • ”Kulturturisme over grænserne” – pakker med musik- og kulturoplevelser med fokus på grænseoverskridende samarbejde – støttes med 375.000 kr.
 • ”Højskolehistorisk Videnscenter” – udviklingsseminar om videnscenter – støttes med 158.000 kr.
 • ”DEFINE Festival 2015” – elektronisk festival i Sønderborg – støttes med 80.000 kr.
 • ”Synliggørelse af 6. julifesten i Fredericia/koncerttourné” – støttes med 80.000 kr.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V