Skip til primært indhold

Strid om Banegravsdepotet ender i voldgift

Muldjorden på Grindstedværkets gamle depot, Banegravsdepotet, indeholder asfalt og byggeaffald. Mulden blev lagt ud som led i en række foranstaltninger for at hindre fysisk kontakt med den stærkt forurenede underliggende jord tilbage i 2012, men entreprenøren nægter at påtage sig ansvaret for den urene jord.

Banegravsdepotet i Grindsted er en af de større forureningssager i Region Syddanmark. Her blev i perioden 1934-1962 deponeret ca. 33 tons miljøfremmede stoffer fra Grindstedværkets produktion af lægemidler.

I 2011 blev det besluttet at tildække depotet, da en bortgravning og behandling af jorden blev skønnet til at koste over 100 mio. kr. Tildækningen bestod bl.a. i en fiberdug, en halv meter gruspude samt et 20 cm tykt lag muldjord for at hindre fysisk kontakt med den forurenede jord. Arealet blev afslutningsvist plantet til med tornede buske.

Under en besigtigelse i sommeren 2014 konstaterede Region Syddanmarks miljøfolk, at muldjorden på Banegravsdepotet indeholdt klumper af asfalt og byggeaffald som beton, mursten og metal. Affaldet var ikke synligt da entreprenøren havde færdiggjort sine arbejder, og må således have været skjult under eller i muldjorden.

Arbejdet var udført af entreprenørvirksomheden TC Anlæg med COWI som tilsynsførende. TC Anlæg erklærede sig villig til at udskifte jorden og påtage sig omkostningerne i den forbindelse og gik også planmæssigt i gang i starten af februar i år. COWI udarbejdede et afhjælpningsprojekt og ville føre tilsyn under afhjælpningen.

Den 9. februar stoppede TC Anlæg pludselig arbejdet, da TC Anlæg nu ønskede betaling for afhjælpningen.

- Det har vi afvist. Vi kan slet ikke forstå, hvorfor arbejdet er stoppet, da TC Anlæg blankt har erkendt deres ansvar og accepteret at afhjælpe fejlen. Vi mener, at vi har en rigtig god sag. Ved udbuddet af projektet i 2012 var vi meget præcise omkring de krav, vi stillede til muldjorden. Blandt andet krævede vi specifikt, at jorden ikke måtte indeholde byggeaffald eller andre fremmedlegemer. Her må vi konstatere, at såvel entreprenørens egen kvalitetssikring som COWI’s tilsyn har svigtet siger Ida Holm Olesen, områdechef i afdelingen for Miljø & Råstoffer i Region Syddanmark.

Arbejdet genoptages snart

Selv om der nu venter et retsligt efterspil om ansvar og omkostninger, behøver borgerne i området ikke at frygte for, at Banegravsdepotet kommer til at ligge åbent hen, mens sagen verserer.

Region Syddanmark vil hurtigst muligt sørge for at få afholdt syn og skøn, hvor en skønsmand bliver bedt om at registrere jordforekomsterne, opgøre hvad det vil koste at færdiggøre arbejdet.

- Udførelse af den resterende del af opgaven vil derefter blive udbudt til andre entreprenører, og så kan vi give et præcist bud på, hvornår vi forventer, at jordarbejdet er afsluttet, og banegravsdepotet er plantet til igen, siger Ida Holm Olesen.

Der ligger fortsat fiberdug og ca. en halv meter ren sand over hele Banegravsdepotet, så der er ikke risiko for at komme i kontakt med den underliggende, kraftigt forurenede jord.

Yderligere oplysninger:

Ida Holm Olesen, områdechef i afdelingen for Miljø & Råstoffer i Region Syddanmark, M: 2920 1926

APPFWU01V