Skip til primært indhold

Region Syddanmark sikrer bedre geografisk adgang til fodterapi

Regionsrådet godkendte den 23. marts regionens første praksisplan for fodterapi. I den nye plan åbner regionen op for, at fodterapeuter nu kan slå sig ned eller udvide på adresser, der ikke før har været tilgængelige. Det betyder, at det bliver nemmere for borgerne at blive behandlet i deres nærområde.

Normalt er det en vanskelig og tidskrævende proces at slå sig ned som fodterapeut. Men med en ny plan for fodterapi, gør regionen det nu nemmere for nye og nuværende fodterapeuter at få tilladelse til at åbne en klinik i regionen, hvor patienter, der har ret til tilskud til fodterapi kan blive behandlet. 

Den nye plan, som blandt andet indeholder et toårigt projekt, der skal afprøve fordelene ved at gøre det lettere at slå sig ned som fodterapeut, glæder formanden for regionens sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V). For normalt er det meget svært at få tilladelse til at slå sig ned som fodterapeut under overenskomsten med regionen.

Ud af boksen

Det kræver et såkaldt ydernummer at få tilladelse til at udføre fodterapi i regionen. En interesseret fodterapeut kan derfor ikke uden videre få lov til at starte op et nyt sted og behandle patienter med tilskud fra sygesikringen. Det er den tilgang, regionen nu vil tilpasse:

- Vi lemper på reglerne som et forsøg på at smidiggøre systemet og gøre det mindre bureaukratisk. Vi har tænkt ud af boksen og afprøver nu en styringsmodel, der aldrig er set før. Det er både til glæde for regionen og fodterapeuterne - og så er det et konkret forsøg på at sikre borgere, der har ret til tilskud til fodterapi, en bedre service på området, siger Bo Libergren.

Til glæde for diabetespatienter

Den største patientgruppe hos regionens fodterapeuter er diabetespatienter. De er særligt udsatte for diabetiske fodsår, der, hvis det ikke behandles korrekt, i værste fald kan betyde amputation. De er derfor afhængige af behandling hos fodterapeuter.

 - Med den nye plan er et af de klare mål at begrænse ventetiden og sikre en geografisk nærhed for de patienter, der er afhængige af behandling, siger Bo Libergren. 

Udover kortere vej til behandling er der i den nye plan sat klare krav til blandt andet handicapvenlig adgang og indretning.

Geografisk spredning og faglig sparring

Det nye projekt indebærer, at regionen nu kan tildele nye ydernumre og gøre det nemmere for eksisterende fodterapeuter at udvide deres kapacitet.

- Vi tilbyder blandt andet fodterapeuter muligheden for at slå sig ned på Nordfyn, på Sydals, i Aabenraa og i Varde. Det er en markant kapacitetsudvidelse af den eksisterende kapacitet i regionen, og jeg håber, at borgerne vil opleve, at det nu bliver lettere at komme til fodterapeut, siger Bo Libergren og fortsætter:

- Samtidig mener vi, at det kan løfte kvaliteten, når de fodterapeuter, der allerede har en praksis eller klinik, kan udvide med op til seks medhjælpere og dermed etablere større klinikker, hvor fodterapeuterne kan sparre med og lære af hinanden, siger Bo Libergren.

Yderligere informationer

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V