Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Falck har drøftet loyalitetsforpligtelse

Ifølge regionens kontrakt med Falck er Falck ”forpligtet til loyalt at medvirke til” en smidig overdragelse af opgaverne til en ny leverandør – altså til BIOS. Det blev slået fast på et møde mellem Falck og Region Syddanmark onsdag 6. maj 2015.

Region Syddanmark og Falcks ledelse har i går holdt møde om Falcks forpligtelser i forbindelse med overdragelsen af ambulancetjenesten til en konkurrent.

Baggrunden for mødet var, at omtalen i medierne af, hvad Falcks reddere må og ikke må, har skabt usikkerhed.

På mødet blev det derfor præciseret, at redderne selvfølgelig ikke skal frygte fyring, hvis de går i dialog med BIOS om egne forhold og ønsker i forhold til ansættelse – enten som enkeltpersoner eller sammen med kolleger.

Der er for eksempel intet til hinder for, at man som redder går i dialog med BIOS om egne nuværende vagtforhold samt ønsker til fremtidige vagtforhold. Der er heller ikke problemer med, at man besøger BIOS’ kommende stationer eller over for BIOS tilkendegiver ønsker til indretning af stationer.

- Vi er ærgerlige over, at denne usikkerhed er skabt i medierne. Vi synes, at Falck har gjort rigtig meget for at sikre en smidig overdragelse af opgaverne for eksempel via samarbejdet med regionen om overdragelse af vagtcentralen samt planlægning af overgangen på selve dagen den 1. september 2015. Men jeg er tilfreds med, at denne usikkerhed hermed bliver manet i jorden, siger Niels Thorup, der er regionsdirektør i Falck.     

- Vi har haft et godt møde, og jeg er tilfreds med, at Falck tilkendegiver, at de tager deres kontraktuelle loyalitetsforpligtelse meget alvorligt, siger Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark. 

Alle oplysninger og alt materiale

Af kontrakten fremgår det blandt andet, at ”Leverandøren er forpligtet til senest 12 måneder forud for driftsperiodens udløb at give Regionen alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt for, at de ydelser, der erlægges i henhold til denne kontrakt, efter at den er udløbet, kan erlægges enten af Regionen eller af tredjemand.”

Det fremgår også, at ”Leverandøren er forpligtet til loyalt at medvirke til, at de ydelser, der har været erlagt i henhold til kontrakten, efter dennes ophør kan erlægges af Regionen eller ny Leverandør”.

- Vi er naturligvis interesserede i at fortsætte det professionelle forhold, vi har haft. Derfor vil vi naturligvis også leve op til de aftaler, vi har indgået, siger Niels Thorup.

Fakta:

1. september 2015 og 10 år frem overtager BIOS Ambulance Service Danmark A/S og Responce A/S ambulancekørslen i Region Syddanmark. Responce blev tidligere på året opkøbt af Falck. Det har hidtil været Falck, der har stået for ambulancetjenesten i regionen.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

APPFWU02V