Skip til primært indhold

Klar til psykiatri i sofaen

Alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er klar til at tilbyde patienterne telepsykiatrisk behandling i hjemmet. Det gør, at patienter, der har svært ved at komme ud, nemmere kan få hjælp.

Efter en opstartsperiode med forskellige telepsykiatriske pilotprojekter kan de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark nu tilbyde telepsykiatrisk behandling i større omfang.

Teknologien, it-infrastrukturen og arbejdsgangene er på plads, og regionen forventer, at alle psykiatriske afdelinger er klar med telepsykiatriske behandlingstilbud i løbet af sommeren. De fleste afdelinger er allerede i gang.

Konsultation på skærmen

Telepsykiatrisk behandling betyder, at syddanskere, der lider af eksempelvis angst eller depression, kan få behandling i hjemmet, hvor de taler med psykiateren over computeren.

- Ved at tilbyde telepsykiatrisk hjemmebehandling giver vi patienterne nem og hurtig adgang til den hjælp, de har brug for. Jeg er ikke i tvivl om, at mange patienter vil opleve det som en klar forbedring, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Fordele for begge sider

Telepsykiatrisk behandling er blandt andet til gavn for de patienter, som ellers har svært ved at komme til behandling i traditionel forstand. Det kan for eksempel være borgere, der ikke tør at gå udenfor på grund af angst, eller patienter, der af andre årsager ikke har mulighed for at komme på sygehuset og modtage personlig behandling.

Telepsykiatri har også den fordel, at det sparer transporttid for læger og behandlere og åbner op for, at eksperterne indenfor specifikke sygdomme hurtigere kan konsulteres.

Telepsykiatri i Region Syddanmark

Afdelingernes brug af telepsykiatrisk behandling er understøttet af Telepsykiatrisk Center, der danner rammen om regionens satsning indenfor telepsykiatri.

Centret har således medvirket til at etablere it-infrastrukturen omkring behandlingen og bistået afdelingerne med at etablere telepsykiatrisk behandling til patienterne.

Fakta:

Psykiatrien i Region Syddanmark har som det første sted i landet indført fast afregning for telepsykiatrisk behandling.

Det betyder, at patientkonsultation via en skærm i det interne system vil blive honoreret på lige fod med traditionel behandling. Dermed fjernes en af de store barrierer, der har afholdt afdelingerne fra i større omfang at tilbyde telepsykiatriske behandlinger.

For at understøtte regionens fokus på telepsykiatri har Regionsrådet i Region Syddanmark afsat otte millioner kroner årligt i 2013-15 til at etablere, udvikle og drive Telepsykiatrisk Center.

Centrets formål er at understøtte og udvikle den telepsykiatriske virksomhed i Region Syddanmark, herunder samle og formidle viden om brugen af telepsykiatri i behandlingen, herunder gennem forskning på området.

Centret rummer i dag bl.a. understøttelse af telepsykiatrisk behandling, internetpsykiatrien, psykiatriens medicinrådgivning, samt mindl´apps.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, 

Afdelingschef Claus Færch, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 2044 9739

Kontaktperson

APPFWU01V