Skip til primært indhold

Syv ud af ti syddanske skadestuepatienter er tilfredse

Syv ud af ti syddanskere, der har været på skadestuen, er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået på skadestuen. Det viser en landsdækkende undersøgelse af skadestuepatienters tilfredshed.

De fem regioner har for første gang kortlagt, hvordan de skadestuepatienter, der selv er mødt op med en skade, har oplevet den behandling, de har modtaget på landets skadestuer. I Region Syddanmark har omkring 1.700 patienter deltaget i undersøgelsen. Den viser blandt andet, at syv ud af ti patienter, der har været på én af regionens 12 skadestuer eller skadeklinikker, alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået på skadestuen. Syv procent er slet ikke tilfredse med behandlingen på skadestuen.

- Normalt viser patienttilfredshedsundersøgelser, at ni ud af ti syddanskere er tilfredse med den behandling, de får på sygehuset. Skadestuepatienterne er altså mindre tilfredse end den gennemsnitlige sygehuspatient. Vi har lige indført visiteret adgang til vores skadestuer, og vi kan se, at ventetiderne på skadestuerne overholder de servicemål, som regionsrådet har vedtaget. Vi vil nu nærstudere tallene og overveje, hvad vi kan gøre for at hæve tilfredsheden hos skadestuepatienterne, siger formand for regionens sundhedsudvalg Poul-Erik Svendsen (S).

Mest tilfredse er de borgere, som har fået hjælp til deres skader på de mindre skadeklinikker i regionen, mens de borgere, som har besøgt de store skadestuer, er mindst tilfredse.

Personalet er gode til at lytte

I undersøgelsen udtrykker de syddanske skadestuepatienter størst tilfredshed med, at personalet på skadestuerne er gode til at lytte til patienternes beskrivelser af deres skader. Her oplever knap ni ud af ti patienter, at personalet lytter – i høj eller meget høj grad - til deres sygdomsbeskrivelser. Omvendt udtrykker patienterne størst utilfredshed med den information, de får om, hvordan ventetiden udvikler sig fra de ankommer, til de bliver kaldt ind til undersøgelse. Her føler kun lidt flere end hver tiende sig tilstrækkeligt informeret om, hvordan ventetiden udvikler sig.

Tilfredsheden blandt syddanske skadestuepatienter ligger stort set på linje med landsgennemsnittet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foregået ved, at skadestuepatienterne – efter deres besøg på skadestuen – har modtaget et spørgeskema med posten, som de er blevet bedt om at udfylde. Spørgeskemaet rummer i alt 20 spørgsmål om skadestuebesøget, og spørgsmålene omhandler alt fra generel tilfredshed med behandlingen til skiltning, smertelindring og ventetid i forbindelse med besøget.
I alt 3.940 såkaldte akut ambulante skadestuepatienter har fået et spørgeskema i Region Syddanmark – og af dem har 44 procent valgt at svare.  På akutmodtagelserne i Odense, Svendborg og Aabenraa indeholder gruppen af adspurgte patienter også patienter udenfor skadestuen, som har modtaget udredning og behandling for sygdom. Undersøgelsen er gennemført i perioden 20. august til 9. september 2014 – altså efter, at der er indført visiteret adgang til regionens skadestuer.

Fakta

Region Syddanmark har skadestuer på sygehusene i Odense, Svendborg, Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Vejle, skadestuefunktion på sygehuset i Sønderborg og skadeklinikker på sygehusene i Tønder, Grindsted, Middelfart og Fredericia. Da undersøgelsen blev lavet, var der også en skadeklinik på sygehuset i Haderslev, og derfor indgår patienter på denne skadeklinik også i undersøgelsen.

Yderligere oplysninger

Formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Kontaktperson

APPFWU02V