Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender ambitiøs sundhedsaftale

Region Syddanmarks regionsråd godkendte 26. januar en sundhedsaftale for 2015-2018, der er indgået i samarbejde med de 22 syddanske kommuner. Aftalen skal sætte fokus på rehabilitering, lighed og sammenhæng.

De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal sammen med de praktiserende læger over de næste fire år sætte fokus på rehabilitering, lighed i sundhed og sammenhængende patientforløb.

Det blev slået fast på regionsrådsmødet 26. januar, hvor en ny sundhedsaftale blev godkendt.

- Vi har i fællesskab lavet en ambitiøs aftale med samtlige kommuner i regionen, og det er jeg rigtig glad for og stolt af. Vi har forsøgt at finde nogle fælles mål, som vi alle sigter efter, så vi får mest mulig effekt for de mange penge, som vi hver især investerer i sundhedsvæsenet, siger Bo Libergren (V), der er formand for sundhedssamordningsudvalget i regionen.

Fokus på rehabilitering, lighed og sammenhæng

Sundhedsaftalen er en aftale, der løber over en fireårig periode, som Region Syddanmark indgår med kommunerne i regionen. Formålet er at skabe enighed om, hvordan region, kommuner og praktiserende læger på tværs af sektorer skaber de bedste rammer for borgerne i sundhedsvæsenet.

Læs mere: Sundhedsaftalen 2015-2018

Region Syddanmark og kommunerne er i fællesskab blevet enige om tre hovedmål. For det første skal regionerne og kommunerne blive bedre til at få patienterne på fode igen efter sygdom.

Dernæst skal de blive bedre til at sørge for, at borgere med psykiske sygdomme og socialt dårligt stillede borgere får den hjælp, de har brug for.

Sidst men ikke mindst skal de blive bedre til at skabe sammenhæng mellem regioner, kommuner og læger.

- Vi har lavet en vision med tre ambitiøse mål, men det er i mine øjne realistiske mål. Den nye aftale bygger nemlig på mange års godt samarbejde på sundhedsområdet mellem regionen og kommunerne, og hvis vi blot fortsætter ad den sti, så er jeg sikker på, at vi kan levere resultater, fortæller Bo Libergren.

Udfordringer på sundhedsområdet

Aftalens indhold læner sig op ad en række udfordringer, som både regioner og kommuner står over for i de kommende år.

De mest markante er, at andelen af ældre medborgere stiger – og det samme gør antallet af borgere med kronisk sygdom. Derudover bliver det muligt at tilbyde stadigt mere behandling til flere samtidig med, at det økonomiske råderum er stærkt begrænset.

Udover godkendelsen i regionsrådet skal aftalen godkendes af byrådene i de syddanske kommuner, inden aftalen sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Aftalen løber frem til 2018.

Yderligere information

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, 
Direktør Per Busk, Sundhedsafdelingen, Region Syddanmark, telefon 2172 6687

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V