Skip til primært indhold

Lægen taler direkte til patientjournalen

Region Syddanmark tager nu hul på at udbrede et it-system, der kan genkende tale og omdanne lægens talte ord til skreven tekst i patientens journal. Det betyder mere tid til patienterne, og journaler der er opdaterede med det samme - til gavn for patienterne i deres videre forløb. Talegenkendelse er med stor succes benyttet på Sygehus Lillebælt i flere år.

På Sygehus Lillebælt har lægerne i flere år talt direkte til patienternes journaler. Et it-system, der genkender tale, har transformeret lægens talte ord om til skrevne ord i patientjournalen. Sygehuset har dermed været pioner inden for området – ikke bare i regionen, men i hele Danmark.

Talegenkendelse giver mere tid til patienterne
Erfaringerne fra Sygehus Lillebælt viser, at systemet med talegenkendelse giver mere effektive arbejdsgange i forbindelse med journalskrivningen. På andre sygehuse bruger lægesekretæren tid på at renskrive lægens diktat, og lægen bruger derefter tid på at godkende og sikre, at journalens ordlyd er korrekt. Tid, der nu kan bruges på sygehusets primære opgave – nemlig pleje og behandling af patienterne.

Samtidig er der ikke længere risiko for, at der sker misforståelser, når sekretæren renskriver lægens diktat. Lægen godkender journalens ord med det samme, mens han stadig har patienten i frisk erindring. 

Journalerne er hurtigere opdateret
De mere effektive arbejdsgange betyder også, at patienternes journaler er hurtigere opdateret, end de var tidligere. Sundhedspersonalet, der skal behandle patienterne, er dermed opdateret om patientens behandling med det samme.

Formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), er begejstret for it-systemet.

- Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan effektivisere vores sundhedsvæsen, så vi får frigjort mest mulig tid til behandling og pleje af patienterne samtidig med, at vi sikrer en høj kvalitet i behandlingen. Ved at bruge systemet med talegenkendelse letter vi hverdagen for vores personale på sygehusene samtidig med, at vi højner kvaliteten af patientjournalerne. Det er vist, hvad man kalder en win-win-situation, siger Karsten Uno Petersen.

Pilotprojekter på sygehusene i 2016
De gode erfaringer, der er høstet på Sygehus Lillebælt, skal nu udbredes til sygehusene i resten af regionen via en række pilotprojekter. Pilotprojekterne sættes i gang i starten af 2016 og løber indtil efteråret 2016, hvor der vil ske en evaluering af projekterne.

Fakta

Talegenkendelse er et system, hvor man med stemmens brug taler direkte til computeren via en diktafon. Genkendelse af ordene/sætningerne er baseret på en ordbog og et statistikprogram, samt løbende læring om den enkelte brugers måde at tale og formulere sig på.

Talegenkendelse kan også anvendes til talestyring, hvor brugeren kan navigere rundt i for eksempel patientjournalen via talte kommandoer.

Talegenkendelse er blot ét ud af flere tiltag, der skal sikre, at dokumentationen af patienternes behandling er korrekt, tidstro og nem at udføre for alle parter. Mere strukturerede journaler med afkrydsningsskemaer er et andet tiltag. 

Yderligere information

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget,
Region Syddanmark,

Direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 4082 7341

APPFWU01V