Skip til primært indhold

Sygehuse skal tage samme pris for ekstraydelser

Patienter på de syddanske sygehuse skal ikke opleve forskelle i priserne, når de gerne vil have ekstraydelser såsom et ultralydsbillede af deres ufødte barn. Derfor vedtog regionsrådspolitikerne 27. april en harmonisering priserne på de ydelser, der ikke er en del af sygehusbehandlingen.

Uanset om du er til scanninger på Odense Universitetshospital eller Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, skal der ikke være forskel på, hvad du som vordende forælder skal betale for et ultralydsbillede af dit kommende barn.

Ligeledes skal der heller ikke være forskel på prisen, når en bedemand modtager hjælp af en portør til kisteilægning.

Det har regionsrådet i Region Syddanmark besluttet på et regionsrådsmøde den. 27. april 2015.

- Det giver simpelthen ikke mening, at vi i en region med 1,2 millioner borgere ikke har enslydende takster for ekstraydelser på sygehusene. Det nytter ikke noget, at en service er dyrere for nogle end for andre, og derfor har vi besluttet at harmonisere priserne, så borgerne får samme service til samme pris, uanset hvor i regionen, de bliver behandlet, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Dermed lægger Region Syddanmark sig på linje med Region Midtjylland, der i 2013 besluttede sig for en ensretning af priserne.

Beslutningen om en ensretning af priserne er ét af i alt tre vedtagne principper for brugerbetaling. De to andre principper pointerer, at kost skal være gratis for én forælder til indlagte børn på børneafdelingerne, men at kosten til pårørende derudover skal prissættes lokalt, så den afspejler udgifterne på de enkelte sygehuse.

Betaler ikke for sygehusbehandlingen

Sundhedsudvalgsformanden understreger, at borgerne ikke skal frygte, at beslutningen er et skridt på vejen mod brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

- Det er vigtigt at understrege, at det her ikke drejer sig om de blodprøver, røntgenbilleder og scanninger, der er en del af en udredning eller behandling. Du betaler kun for ekstraydelser, som ikke er en del af sygehusbehandlingen, siger Poul-Erik Svendsen.

Betaling for ekstraydelser er ikke en ny udvikling i sundhedsvæsenet. Patienter har lige siden amternes tid betalt for sygehusydelser, der ikke indgår i en behandling eller udredning.

Fakta om harmoniseringen

Region Syddanmarks grundlæggende principper for brugerbetaling:

  • Kost skal være gratis for én forælder til indlagte børn på børneafdelingen.
  • Prissætning på øvrig kost og overnatning vil forsat kunne variere, da prisen skal afspejle udgifterne og derfor fastsættes ud fra de konkrete omkostninger på de enkelte sygehuse.
  • Ensartet prissætning på områder, hvor det formodes at omkostningerne er ensartet uanset matrikel. Det gælder undersøgelse af thorax og blodprøvetagning, som ikke er lægefaglig begrundet, ultralydsbilleder af fostre, scanningsbilleder og kisteilægning..

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1200
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

APPFWU01V