Skip til primært indhold

Stephanie Lose valgt til formand for Udvalg for Regional Udvikling

Regionsrådet nedsatte for nylig Udvalg for Regional Udvikling som ét af ni stående politiske udvalg. Mandag konstituerede udvalget sig med Stephanie Lose (V) som formand og Karsten Uno Petersen (S) som næstformand i udvalget.

- Den regionale udviklingsplan er fundamentet for regionsrådets arbejde med at skabe rammerne om "det gode liv" for regionens borgere og vækst i regionen, siger den nyvalgte formand og tilføjer, at der venter udvalget et vigtigt arbejde med at føre initiativerne i den regionale udviklingsplan ud i livet.

Udvalg med mange kontaktflader

- Vi opsøger og arbejder løbende med de muligheder inden for kultur, uddannelse, turisme, kollektiv trafik og erhvervsudvikling, som kan bidrage til en positiv udvikling i Region Syddanmark, siger Stephanie Lose.
 
Hun pointerer også, at regional udvikling er et arbejdsområde, hvor regionen har rigtig mange fælles interesseflader med øvrige aktører i regionen.

- Et velfungerende samarbejde med kommunerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne er en forudsætning for, at visionen om "Det Gode Liv" kan blive til virkelighed. Samarbejde bliver derfor et nøgleord i udvalgets arbejde, slår Stephanie Lose fast.

Udvalgets opgaver

Ud over regional udvikling skal udvalget beskæftige sig med erhvervspolitik, regional vækst- og udviklingsstrategi, kultur, turisme, klima og bæredygtighed, infrastruktur, uddannelse, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde – dog ikke det dansk-tyske samarbejde, som ligger i Udvalg for dansk-tysk samarbejde.

Medlemmerne i udvalget

Udvalg for Regional Udvikling får følgende medlemmer: Stephanie Lose (V), Karsten Uno Petersen (S), Niels Erik Søndergaard (DF), Holger Gorm Petersen (DF), John Lohff (K), Kristian Grønbæk Andersen (R), Carsten Abild (V), Poul Andersen (S), Simon Hempel-Jørgensen (S), Karsten Hønge (SF) og Preben Friis-Hauge (V). Sidstnævnte har orlov frem til begyndelsen af marts, indtil da varetager Henning Ravn (V) opgaven.

Foto af Stephanie Lose:

APPFWU02V