Skip til primært indhold

Bedre behandling til medicinske patienter i Trekantområdet

For at sikre medicinske patienter fra Trekantområdet en bedre behandling, har regionsrådet vedtaget, at fremrykke flytningen af medicinske senge fra sygehuset i Fredericia til sygehusene i Kolding og Vejle. Sengene skal flyttes pr. 1. marts 2014.

Medicinske patienter fra Trekantområdet bliver hurtigere set af en speciallæge og får i det hele taget et bedre patientforløb. Det er konsekvensen af regionsrådets beslutning forleden om at flytte 42 medicinske senge fra sygehuset i Fredericia til sygehusene i Kolding og Vejle pr. 1. marts 2014. Det er knap to år før det oprindeligt var planlagt. 29 senge flyttes til Kolding og 13 til Vejle.

- Vi kan tilbyde medicinske patienter fra Trekantområdet et bedre behandlingstilbud, hvor de hurtigere bliver set af en speciallæge. Derfor vælger vi at flytte medicinske senge fra Fredericia til Kolding og Vejle. Efter planerne ville der først have været plads til sengene i Kolding og Vejle om nogle år, men det kan nu lade sig gøre tidligere – blandt andet fordi Sygehus Lillebælt har arbejdet målrettet med effektive patientforløb. Sengeflytningen betyder bedre patientbehandling, så derfor vil vi selvfølgelig udnytte muligheden, siger Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg.

Akutte patienter til Kolding

Regionsrådet vedtog i 2007/08 den fremtidige sygehusstruktur i Trekantområdet. Her blev det besluttet, at Kolding Sygehus skal være akutsygehus, og på sigt modtage hovedparten af alle akutte patienter fra Trekantområdet, mens Vejle Sygehus skal være specialsygehus med fokus på kræftbehandling. Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2012 besluttet at lukke sygehuset i Fredericia i 2016 og i den forbindelse samle aktiviteten på matriklerne i Vejle, Middelfart og Kolding. Det er en del af den plan, som nu fremrykkes. Skadeklinikkens fremtid er dog forsat uafklaret.

Flytningen af sengene til Kolding kommer til at styrke akutsygehuset i Kolding, som efter planen fra 2016 skal modtage 60-70 akutte patienter fra Trekantområdet i døgnet. Specielt inden for hjerteområdet vil en faglig samling på akutsygehuset i Kolding være en væsentlig forbedring, som vil give de akutte patienter en mulighed for hurtigere at blive behandlet af en hjertespecialist. 

De 13 lungemedicinske senge, der flytter fra Fredericia til Vejle, kommer lungekræftpatienter til gode – blandt andet gennem hurtig udredning ved mistanken om alvorlig sygdom.

Skadeklinikken fortsætter

Sengeflytningen berører ikke skadeklinikken på sygehuset i Fredericia, som fortsætter uændret. Der udestår dog et spørgsmål om skadeklinikkens fremtid.
De kliniske støttefunktioner, herunder røntgen, anæstesi, terapi og laboratorium vil også fortsat være til stede på Fredericia Sygehus. Derudover vil der være et medicinsk sengeafsnit på sygehuset med 25 senge til nyremedicinske og endokrinologiske patienter og et urologisk sengeafsnit med 21 senge. Dialyseafsnittet fortsætter også, ligesom sygehuset fortsat vil behandle ambulante patienter, som det sker i dag.

Personalet flytter med

Sengerokaden kommer primært til at påvirke læge- og plejepersonalet på de medicinske sengeafsnit i Sygehus Lillebælt. Der er i dag i alt omkring 113 plejestillinger tilknyttet det medicinske sengeafsnit i Fredericia, og der skal flyttes godt 63 stillinger til Kolding og Vejle. Stillingerne fordeles med cirka 43 stillinger til Kolding og cirka 20 stillinger til Vejle. Læger og andet personale kommer også til at følge de senge, der flyttes.

- Da planerne om at flytte senge fra Fredericia tidligere end oprindeligt planlagt først kom frem i juni måned, havde vi egentligt sigtet efter at flytte sengene pr. 1. januar 2014. Men da vi lægger vægt på at kunne køre en ordentlig proces for de medarbejdere, der skal flytte arbejdsplads, har vi nu besluttet, at vi forlænger processen to måneder, så flytningen sker pr. 1 marts 2014, siger Stephanie Lose.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, mobil 25 33 09 82

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V