Skip til primært indhold

Udbygning af sygehuset i Kolding giver plads til lokale håndværkere

Sygehuset i Kolding bliver i løbet af de næste fire år udbygget til at blive Trekantsområdets store akutsygehus med en ny fælles akutmodtagelse og en ny stor sengebygning. Projektet har været i udbud to gange, og nu er det lykkedes at holde anlægsomkostningerne inden for budgettet og samtidig få det moderne sygehus, vinderprojektet skitserer.

En del af årsagen til, at udbuddet lykkes denne gang er, at man har delt udbuddet op i mindre entrepriser. På den måde er konkurrencen blevet øget. Flere og mindre entreprenører har haft mulighed for at byde på de forskellige dele i projektet. Det har endvidere betydet, at der er flere lokale håndværksmestre blandt de lavest bydende.

Stadig det oprindelige projekt

Siden den første licitation i august 2012, hvor tilbuddene var cirka 150 mio. kr. højere end budgettet, har man gennemgået hele projektet på ny for at se, hvad der kunne gøres anderledes og hvor der kunne spares.

- Missionen med at sende projektet i udbud igen er lykkes. Vi får det akutsygehus, vi valgte i projektkonkurrencen. Med de nye tilbud kan vi holde os inden for budgettet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Så nu kan vi for alvor komme i gang med at udbygge sygehuset i Kolding til Trekantsområdets store akutsygehus, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Den fase af udbygningen af sygehuset, som nu har været i udbud, omfatter blandt andet en ny fælles akutmodtagelse, en ny seksetages sengebygning, som bygges oven på den eksisterende bygning og en ny hovedindgang. Budgettet for denne fase er 740 mio. kr.. I alt skal sygehuset i Kolding udbygges for 912 mio. kr. i 2009 indeks.

Udover de mindre entrepriser er besparelserne blandt andet opnået ved at vælge mere standardiserede, mere enkle og billigere bygningsmæssige og tekniske løsninger. Alt er blevet endevendt i jagten på besparelser, hvilket blandt andet har betydet ændrede funderingsprincipper, flere præfabrikerede løsninger og på nogle områder ændrede bygningsmaterialer og løsninger. 

Vinderne offentliggøres i juni

Vinderne af udbuddet offentliggøres, når Regionsrådets har godkendt indstillingen vedrørende licitationen i slutningen af juni.

I mellemtiden er de indledende projekter gået i gang med etableringen af flere P-pladser, nedrivning af eksisterende bygninger, miljøsanering og omlægninger af installationer, så man er helt klar til at tage det første spadestik til den nye fælles akutmodtagelse, sengebygning og hovedindgang efter sommerferien.

Genudbuddet forventes at give en forsinkelse på cirka seks måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Det betyder, at det nye akutsygehus i Kolding står helt færdigt ultimo 2015 og klar til indflytning og drift i foråret 2016. Derefter skal de eksisterende bygninger renoveres frem til 2017.

Et moderne sygehus

Det nye akutsygehus i Kolding bliver et moderne sygehus, hvor patienten er i centrum. Sygehusets 216 nye sengestuer er énmandsstuer, hvor patienten får den ro, det kræver for at blive rask. Derudover er der lagt vægt på moderne behandlingsfaciliteter, en effektiv logistik og nye koncepter.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V