Skip til primært indhold

Otte ud af ti syddanske kræftpatienter kommer i behandling til tiden

En ny opgørelse viser, at Region Syddanmark langt hen ad vejen lever op til de forløbstider i kræftpakkerne, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

84 procent af de syddanske kræftpatienter er kommet i behandling til tiden i 1. kvartal 2013 i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. På landsplan er det samme tal 78 procent. Det viser en landsdækkende sammenligning af, hvor gode de fem regioner er til at overholde de forløbstider, Sundhedsstyrelsen anbefaler for en lang række kræftpakker.

82 procent af de syddanske brystkræftpatienter kommer i behandling til tiden i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, mens det er tilfældet for 71 procent af syddanske lungekræftpatienter og 97 procent af patienterne med tyk- og endetarmskræft. De tilsvarende tal på landsplan er 73 procent, 76 procent og 91 procent. Opgørelsen er den første af sin art.

- Selvom vi i Region Syddanmark ser ud til at placere os i den bedre halvdel, når vi ser på, hvor gode de danske regioner er til at få behandlet deres kræftpatienter til tiden, kan vi sagtens blive bedre – og det arbejder vi målrettet på, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg.

- Jeg vil dog gerne understrege, at vi betragter det som en fejl, når en kræftpatient ikke kommer i behandling til tiden. Det betyder, at sygehuset skal gennemgå hver eneste patientforløb, hvor tiden ikke er blevet overholdt, så man kan lære af fejlen.

I denne nye opgørelse er der blandt andet fokuseret på den samlede forløbstid – det vil sige den tid, der går fra en patient henvises med mistanke om kræft til patienten tilbydes behandling i form af for eksempel operation eller strålebehandling.

Forløbstiderne i denne nye opgørelse må ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende kræftsygdomme, som sikrer, at patienterne får sat gang i udredning og behandling inden for bestemte tidsgrænser. På det seneste har alle alvorligt syge syddanske kræftpatienter fået tilbudt udredning og behandling inden for lovens rammer.

Det er et klart mål i Region Syddanmark, at de anbefalede forløbstider for alle patienter, der skal undersøges og behandles for kræft i et pakkeforløb, skal overholdes. For at nå det mål arbejder regionen blandt andet på at øge antallet af lægekonferencer på kræftafdelingerne, udvide ambulatoriekapaciteten og skabe smidigere patientforløb omkring helligdage og ferier.

Sundhedsstyrelsen vil fremover udsende de nye forløbsopgørelser hvert kvartal.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, 
Direktør Per Busk, Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

Kontaktperson

APPFWU02V