Skip til primært indhold

Medicinske senge flyttes fra sygehuset i Fredericia tidligere end først planlagt

Region Syddanmark foreslår at fremrykke flytningen af medicinske senge fra sygehuset i Fredericia til sygehusene i Kolding og Vejle. Sengene foreslås nu flyttet pr. 1. januar 2014.

For at de medicinske patienter hurtigere kan blive set af en speciallæge, foreslår regionen at flytte 42 medicinske senge fra sygehuset i Fredericia til sygehusene i Kolding og Vejle pr. 1. januar 2014. Det er to år før oprindeligt planlagt. Ifølge forslaget skal 29 senge flyttes til Kolding og 13 til Vejle. Forslaget behandles første gang politisk på et sundhedsudvalgsmøde tirsdag den 25. juni.

- Der har nu åbnet sig en mulighed for at give den behandling, vi tilbyder medicinske patienter et løft ved at flytte senge fra Fredericia til Kolding og Vejle. Vi troede først, at vi kunne finde plads til sengene i Kolding og Vejle om nogle år, men det har nu vist sig at kunne lade sig gøre ved årsskiftet. Den lejlighed vil vi selvfølgelig benytte – til gavn for patienterne, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Alle akutte patienter til Kolding

Regionsrådet vedtog i 2007/08 den fremtidige sygehusstruktur i trekantsområdet. Her blev det besluttet, at Kolding Sygehus skal være akutsygehus - og på sigt modtage hovedparten af alle akutte patienter fra trekantsområdet, mens Vejle Sygehus skal være specialsygehus med fokus på kræftbehandling. Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2012 besluttet at lukke sygehuset i Fredericia i 2016 og i den forbindelse samle den ambulante aktivitet på matriklerne i Vejle, Middelfart og Kolding. Det er en del af den plan, som nu foreslås fremrykket.

- Ved at flytte de medicinske senge fra Fredericia til Kolding og Vejle, får vi mulighed for, at de medicinske patienter hurtigere ses af de speciallæger, der døgnet rundt er på den fælles akutmodtagelse i Kolding. Derved kan patienterne hurtigere få stillet en diagnose og komme i behandling, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær.

Flytningen af sengene til Kolding kommer også til at styrke akutsygehuset i Kolding, som efter planen fra 2016 skal modtage 60-70 akutte patienter fra trekantsområdet i døgnet.

- Ved allerede nu at samle flere af de medicinske senge på Kolding Sygehus får vi tilknyttet flere medicinske speciallæger til akutsygehuset, og derved styrker vi fagligheden til glæde for alle patienterne fra trekantsområdet. Specielt inden for hjerteområdet vil en faglig samling på akutsygehuset i Kolding være en væsentlig forbedring, som vil give de akutte patienter en mulighed for hurtigere at blive behandlet af en hjertespecialist, siger Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt.

Skadeklinikken fortsætter

Skadeklinikken fortsætter uændret på sygehuset i Fredericia. Det samme gør urologisk og nyremedicinsk afdeling. De kliniske støttefunktioner, herunder røntgen, anæstesi, terapi og laboratorium vil også fortsat være på sygehuset.

Sygehuset i Fredericia har i dag 67 medicinske senge. Hvis de 42 senge flyttes til Kolding og Vejle, vil der være 25 medicinske senge tilbage.

Sengerokaden kommer primært til at påvirke læge- og plejepersonalet på de medicinske sengeafsnit i Sygehus Lillebælt. Der er i dag i alt 113,56 plejestillinger tilknyttet det medicinske sengeafsnit i Fredericia, og der skal flyttes godt 63 stillinger til Kolding og Vejle. Stillingerne fordeles med cirka 43 stillinger til Kolding og cirka 20 stillinger til Vejle. Den endelig fordeling af lægestillingerne er endnu ikke endeligt fastlagt. Det berørte personale er onsdag den 19. juni blev informeret om forslaget.

Regionsrådet skal drøfte sagen på mødet den 26. august 2013.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Sygehus Lillebælt, mobil 20 28 20 71

Kontaktperson

APPFWU02V